chmurki ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 25 tek­stów.

Niewypowiedziany

Mi­jamy zbyt obojętnie
pus­te w nas
czy­jeś miejsca
które wołają bezgłośnie
kim człowieko­wi jest człowiek

pochy­lam się nad pustą kartką
szu­kając klucza do serca

i nie wiem czy są we mnie jeszcze
słowa
które zdołają
dot­knąć opuszka­mi twych powiek 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 25 kwietnia 2014, 12:18

Strach...

Nie za­bieraj mi tej chwili
chcę uchwy­cić od nowa
miek­kość ser­ca twego
upa­dam cały czas
mo­je sto­py sie poddają
od­rzu­cam siebie
od wszys­tkiego co mnie przerasta
co nie da­je mi spać
co woła...co krzyczy
proszę...włóż od­dech z pow­ro­tem do mych ust
ob­roń mnie od strachu...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 maja 2014, 08:10

Blis­cy to nie ci, o których śni­my, ale ci, którzy nas budzą ze snu. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 kwietnia 2014, 11:16

* * *

Blis­ko mnie noc śpi spokojnie
z da­la od ciebie jes­tem znudzona
wszys­tko wy­daje sie kruche
w opłaka­nym stanie
jes­tem wol­no tonącą wyspą
wątłą z natury
słyszę cicho jak deszcz
do­tyka nasze twarze.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2014, 12:47

Miny....

Nie chce rozmawiać
za dużo już jest słów
wciąż chodzę na palcach
po minach
czu­je się jak bezradna
w walce
kiedy krzyczysz,boję się ciebie
za­marzam za każdym razem
gdy pat­rzę na ciebie
niebo na­de mną
ciągle zachmurzone
choć poz­wa­lam ci wejść
tak w sam śro­dek mnie
każdą war­stwą,za­nim wsiąkniesz
pod moją skórę
wol­ność...wy­puszczam uczucia
uwięzione we mnie.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 marca 2014, 17:35

Czap­ki z głów zdej­mu­jemy przed ludzką potęgą, mas­ki tyl­ko w ob­liczu miłości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 marca 2014, 13:34

Żołnierze!

Gdzie jest żołnie­rzu, Twe niebo...?
Gdzie żona cze­ka kochana?
Za co wal­czyłeś? Dlaczego?
Co znaczy Two­ja rana?!

Kto ka­zał Ci iść do walki?
I za co, zno­wu się pytam?
Czy za­pom­niano Cię całkiem?
O To­bie nig­dzie nie czytam

A przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 6 lutego 2012, 22:16

Prawo...

Mo­je kości zos­tały pokruszone
po­sinia­czo­na, obiekt znęceń
przet­rwać lub zgninąć
mi przyjdzie
trzy­mam broń mocno
trzy strzały w klatkę piersiową
je­den w głowę
stoję twar­do, nie uciekam
ko­lej­ny mar­twy dzień
in­stykt przetrwania
mo­je zy­cie, mo­ja dusza
za­bij lub zos­tać zabitym
przet­rwać lub zginąć
pra­wo ziemi.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 listopada 2013, 11:14

Nie poddawaj się...

Mam mo­je prag­nienia i ta­jem­ne plany
ot­worzę je­dynie dla ciebie, dla ni­kogo więcej
cza­sami w ciszy nocy
wyob­rażam so­bie nas dwoje
w ta­ki sposób śpię zbudzona,łącząc
to co przed­tem, to co te­raz i to co póżniej
dlacze­go się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2013, 10:43

Miasto gasnących księżyców

Znów idę przez zaklętych miast ciszę
mgła roz­bi­ja się o szkiele­ty domów
za­topione okręty snów
pod po­wieka­mi okien­nic kołyszę
Podążam za zna­jomą melodią
na pa­mięć serca
w rytm kroków
i wiem już
od­najdę cię na moście aniołów
z płonącą w ręku pochodnią
cze­kające­go na słońce
w alei wy­gasłych lampionów 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 sierpnia 2013, 10:05
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

8 lipca 2018, 09:52kati75 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 11:03yestem sko­men­to­wał tek­st w ciszy

7 lipca 2018, 09:02Adamo70 do­dał no­wy tek­st w ciszy

4 marca 2018, 21:55Grendel. sko­men­to­wał tek­st nie(pisanie)

27 lutego 2018, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st tylko na chwilę ...  

26 lutego 2018, 23:03Adamo70 do­dał no­wy tek­st tylko na chwilę ...  

2 lutego 2018, 21:43RozaR sko­men­to­wał tek­st żywot

2 lutego 2018, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st żywot