chlapnięcie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 25 tek­stów.

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2018, 20:01

Plu­gas­twa przyk­ryj białym ob­ru­sem, po­tem uśmie­chaj się radośnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 13:19

"ZA pomnienie"

za dni
za długie
za noce
za krótkie
za moją
za twoją
za winę
za nieprzeżyte
za wszys­tkie
za chwile
za łzy przed
za mądrość po
za mów tysiące
za wszys­tkie nie
za... pom­nij mnie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2017, 21:44

Jed­ni zasługują na rek­lamę, in­ni na reklamację. 

myśl dnia z 17 października 2017 roku
zebrała 63 fiszki • 27 sierpnia 2010, 12:02

mam długi
to nie przechwałki
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lipca 2017, 20:39

Związek - gdy kwas zżera dla zasady. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2017, 13:37

Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. 

cytat dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Tępo­ta ma os­trą konkurencję... 

aforyzm dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 186 fiszek • 5 maja 2011, 11:36

Ka­puściany łeb może być efek­tem per­ma­nen­tnych podróży w głąb siebie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2017, 19:30

Do­piero po zmro­ku zaczy­nasz mi świtać... 

myśl dnia z 9 czerwca 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 8 czerwca 2017, 21:56
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
B C D
Aktywność

28 czerwca 2018, 20:18CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 20:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 19:22CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 18:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 18:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wszys­cy nie wiedzą, a [...]

28 czerwca 2018, 18:50CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Szaleńcy są zgrzy­tem kół [...]