Byt i śmierć - opowiadania.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1 tek­st.

Taksówkarz z Nowego Jorku.

Przy­jechałem pod ad­res do klien­ta, i zatrąbiłem. Po od­cze­kaniu kil­ku mi­nut, zatrąbiłem po­now­nie. Miał być to mój os­tatni kurs te­go wie­czo­ru i po­myślałem że wrócę do "ba­zy", ale za­miast te­go za­par­ko­wałem samochód, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 maja 2012, 09:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

 Molière

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]