bujam w słowach

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 39 tek­stów.

o czy

ok­na pełne deszczu
a my ta­cy papierowi

po naszej stronie
nieba
jak pta­ki z papier-mâché
gwiez­dno-drzew­ny skarbiec
tajemnic
czułości

we śnie
nadzy pośród róż
kolców bezsenności 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 października 2018, 10:51

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2018, 20:15

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2018, 20:06

na ulicy dwa

zos­tałaś choć byłaś silniejsza

te­raz owi­jam sa­mot­ność w bez­sensow­ne zakupy
i długie spacery

a mój je­dyny kon­takt z drugim
sta­nowi dłoń na przejściu dla pieszych

nie pot­ra­fię za­bić te­go w sobie
masz we mnie dar­mową kwaterę
jak igła w poduszce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2018, 19:07

Można być nigdzie, zarazem wszędzie, a czucie przeszywać szczęściem.

Chciałbym być łagod­nym wiatrem,
który mus­ka po krańce za­pach włosów Twoich,
gdy zbyt od­ległe, zbyt zim­ne i szorstkie,
są bez­radne kon­tu­ry dłoni.

Mógłbym wte­dy czułym podmuchem,
ot­rzeć się o ciepło skroni,
i po­wiek przym­kniętych zasłonę,
na ust sma­ku rysować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lipca 2017, 18:51

* * *

to był ten czas
kiedy rosła mi w dłoniach
brzmiała nutą trzmiela
łas­ko­tała kłosem
w za­pach ubranym

i ziele­niła się frywolnie
od ra­mienia do ramienia
szczęśliwa
że się nam zdarzyła
raz jeden
wyjątkowa
na życiowych zakrętach

jeszcze ciągle ją tulę
roz­dy­gota­ne serce
głaszczę … 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 kwietnia 2017, 13:10

Ob­ja­wił dreszczem,
nocą naz­naczał skronie.
Ze­firo­wy szept. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 5 lutego 2017, 18:53

* * *

Jes­teś ciągle obok mnie
I to­pię się w to­bie co­raz mocniej
W le­sie emoc­ji gu­bię samą siebie
Już wiem, że nie widzę dobrze

Mówisz tak pięknie
Jak­byś do­piero co na świat przyszedł
Nies­ka­zitel­ny i niena­ruszo­ny tym cho­ler­nym piekłem
I ja co­raz szyb­ciej blaknę

Zbyt wcześnie, żeby po­wie­dzieć, że kocham
Zbyt późno, żeby się nie zakochać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2017, 00:29

* * *

między na­mi liczą się sekundy
słowa powstrzymane
na war­dze pal­cem zadarte

przyp­rawą powietrza
po­zos­ta­je wyos­trzo­ny wzrok

ciepłem zam­knięte ramiona
wyczer­pują za­sięg spojrzeń

a mecha­nizm człowieka
zaczy­na szwankować

widząc nadal
zbyt wiele 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:09

Notatka z kuchni zimowej

Są mod­litwy op­ruszo­ne ciem­ny­mi dro­bin­ka­mi nocy
Myślisz - Śle­pe, nikt ich nie wysłucha

Są mod­litwy lek­kie niczym puch pisklęcia
Myślisz - ulecą z pier­wszym pod­muchem świtu

W uśpione niebo wzno­sisz oczy i dłonie
Jak­by to miało spra­wić cud

Zdarzyłeś się światu te­raz wędruj 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 grudnia 2016, 09:09
Pozostałe zeszyty
  •  – "Życia nie mie­rzy się ilością od­dechów, ale ilością chwil, które za­pierają dech w pier­siach"

  • zapamiętnik – "Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­le­ra jas­na."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

26 listopada 2018, 07:37Bise sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 14:56Naja sko­men­to­wał tek­st ...  

24 listopada 2018, 10:49yestem sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st ...  

23 listopada 2018, 09:07Bise do­dał no­wy tek­st ...  

14 marca 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 11:14Bise sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

14 marca 2018, 09:20carolyna sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]