Boża podszewka...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Jes­tem śpio­chem w oku boga. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 września 2012, 00:02

Os­tatni Chrześci­janin umarł na krzyżu. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 119 fiszek

Bóg jest kręgiem, które­go śro­dek jest wszędzie, a obwód nigdzie. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Bóg is­tnieje. Ja na je­go miej­scu też nie po­kazy­wałbym się ludziom. 

aforyzm dnia z 1 kwietnia 2012 roku
zebrał 164 fiszki • 16 stycznia 2011, 22:53

Impresja z rdzą

Dwa ra­zy w roku
nasze mias­to
od­wie­dza Jezus
raz ja­ko noworodek
i jest wesoło
drugi
jak umiera
i też jest wesoło
bo ugi­nają się stoły

W każdy dzień powszedni
pat­rzy zmordowany
z zar­dze­wiałego krzyża
na Ma­rię niosącą zakupy
i na żołnierza
który mówi - wybacz... 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 marca 2012, 19:35

Prob­lem w zro­zumieniu Bo­ga po­lega na tym, że On jest zaw­sze i wszędzie, a my tyl­ko tu i teraz

aforyzm dnia z 13 lutego 2012 roku
zebrał 176 fiszek • 24 października 2010, 13:29

Żeby tam na górze
ugi­nali się przed twoim życiem -
mu­sisz wstać... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 grudnia 2011, 19:36

Boże Ty wiesz, Ja wiem.
Reszta nie musi. 

aforyzm dnia z 11 września 2010 roku
zebrał 304 fiszki • 27 kwietnia 2010, 12:54

Nie mów ludziom o Bo­gu kiedy nie pytają,
ale żyj tak, by py­tać zaczęli. 

aforyzm dnia z 30 września 2011 roku
zebrał 126 fiszek • 30 marca 2010, 14:16

… Bóg czy­ni cu­da ręko­ma tych, którzy na niego nie czekają… 

aforyzm dnia z 24 listopada 2011 roku
zebrał 104 fiszki • 15 listopada 2011, 00:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]