bo tak.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 65 tek­stów.

- Co robisz?
- Wy­ciągam ba­terie z wszys­tkich zegarów.
- Ale po co ?
- Żeby zat­rzy­mać czas jak jes­tem przy Tobie... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 stycznia 2010, 11:55

już nie jes­tem twoją gwiaz­dką w twoim gwiazdozbiorze...
spa­dam * 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 kwietnia 2011, 10:03

Mówiąc zaz­wyczaj, ma­my na myśli zaw­sze, które zaz­wyczaj się sprawdza. 

aforyzm dnia z 2 kwietnia 2011 roku
zebrał 135 fiszek • 11 maja 2010, 19:25

Każda se­kun­da na ziemi jest war­ta mi­lionów lat pamięci... 

cytat
zebrał 22 fiszki

ON: Cze­kać. Czy to to sa­mo, co tęsknić?
ONA: Nie. Dla mnie nie. Przy cze­kaniu nie budzę się o 5 ra­no,re­zyg­nując z naj­lep­szych snów. Nie przychodzę także z te­go po­wodu już przed 7 do biura. Przy cze­kaniu mle­ko nie tra­ci dla mnie smaku. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 

cytat dnia z 29 czerwca 2009 roku
zebrał 526 fiszek

Cza­sami mam ochotę iść w cho­lerę, ale nie wiem którędy. 

aforyzm dnia z 14 sierpnia 2010 roku
zebrał 383 fiszki • 6 lipca 2010, 22:18

- Nie mogę zam­knąć oczu...
- To nie zamykaj.
- Chce zamknąć...
- Dlaczego...?
- Bo jes­tem wte­dy obok Ciebie.


Bo zaw­sze będziesz obok mnie, a ja obok Ciebie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 stycznia 2011, 00:36

Są mężczyźni przys­tojni,
oraz Ci, którzy się nam podobają. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 31 maja 2010, 23:53

Za­bawa jest wte­dy, kiedy wy­pijesz za dużo i idziesz środ­kiem autos­tra­dy, nie myśląc o śmier­ci tyl­ko śmiejąc się, że on ma inną. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 22 września 2010, 19:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czekoladaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność