bo miłość.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Są ta­kie dni, gdy na­wet wsta­nie z łóżka wy­daje się być błędem... 

myśl
zebrała 187 fiszek • 18 lutego 2011, 19:27

Jeśli uważasz, że wiel­ka jest miłość, dla której mógłbyś za­bijać, to po­myśl jak kochają ci, którzy chcieli­by dla niej wskrzeszać... 

aforyzm dnia z 31 października 2010 roku
zebrał 248 fiszek • 31 sierpnia 2009, 03:14

Cza­sem czuję, że mam w ser­cu ty­le dziur, że na­wet ser szwaj­car­ski spa­liłby się ze wstydu. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 6 lutego 2011, 18:03

Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest "kocham". 

cytat
zebrał 30 fiszek

Miłość - wszędzie jej pełno, a każde­mu jej brak. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Ten pot­ra­fi nap­rawdę cze­kać, kto nau­czył się przy kimś trwać

aforyzm
zebrał 374 fiszki • 12 grudnia 2010, 11:23

Nie trud­no za­razić się miłością, o wiele trud­niej jest przez nią później chorować. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 22 grudnia 2010, 21:15

Cza­sem słowa są jak "policzki" - niewy­mie­rzo­ne w twarz, lecz w serce.
4.08.10r. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 4 sierpnia 2010, 18:34

Nie ma rzeczy wspa­nial­szej i dającej ty­le szczęścia, niż po­wie­dzieć Kocham cię do wyb­ranki ser­ca. By po­tem usłyszeć Ja także Cię Kocham skarbie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 grudnia 2010, 17:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rachiri

Użytkownicy
A B C
Aktywność