Ból

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Po­rażka bo­li, ale brak podjętej próby jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2015, 13:02

Ty za­bierz mi wrażli­wość. Ja będę się chwa­lił że te­raz jes­tem silniejszy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 lutego 2015, 16:56

Dom

Nie chcę tu być w tym do­mu za­gubiłam samą siebie.
Co dzień uda­je ko­goś kim nie jes­tem.
Stoję na skra­ju załama­nia, dep­resja krzyczy czy wyjdę za nią...
Brak mi chęci by pos­ta­rać się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2015, 21:24

Krzyk cier­pienia prze­jawia się nie tyl­ko w ciszy, ale w obojętności i znie­czu­leniu. Po­zor­nym znie­czu­leniu. Wys­tar­czy je­den gest, by pog­rze­bać nadzieję na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2014, 15:56

Bib­liote­ka to ta­kie miej­sce, gdzie możesz wyżalić się ludziom z pa­pieru, bez obaw, że cię wyśmieją. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 grudnia 2012, 18:45

Kto ra­ny na duszy nie ma, na prze­cięty pa­lec narze­kać będzie... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 września 2012, 12:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

elfsagi

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 01:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 01:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 16:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 21:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 07:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 04:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 23:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]