Bóg

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2 tek­sty.

Ojcze nasz

Oj­cze nasz, któryś jest w niebie.
Z głową wy­soko w chmurach,
spójrz cza­sami pod Siebie.
Pod przeźroczys­ty­mi płytkami,
Dwa piętra niżej od Ciebie
te małe oczy wpatrzone
kruche, to Two­je nasienie.
Gniją nam czys­te serca,
wciąż wodzisz nas na pokuszenie.
Dusza na­dal jest jak łza,
Tyl­ko częściej nam spływa.
Brud­na, jak u bez­domne­go psa.
Od­puść nam nasze winy,
Choć my nie od­puszcza­my nikomu


Oj­cze nasz, który sie­dzisz wysoko.
My, piętro niżej od piekła.
Nie mu­sisz schodzić schodami,
Ale nas zbaw ode złego. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 kwietnia 2014, 14:36

JA I BÓG

Nie wierzę
żeby mój Bóg
był zachłan­ny na ilość
wy­licza­nych słów
wznoszo­nych na ołtarzach
czy w małej iz­debce
me­go po­koju wysłuchu­je
mych błagań i oso­bis­tej
mo­jej mod­litwy
gdy dru­gi człowiek
myśli ze oso­ba niepełnosprawna
jest do nicze­go wte­dy ty 
pa­nie jes­teś przy nasz
o każdy porze dnia i nocy
pa­nie boże dzięku­je ci 
ze jes­teś przy ta­kich jak my
JE­ZU UFAM TO­BIE
AMEN 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 marca 2014, 19:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jezu ufam tobie

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]