blizny po szcześciu .

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Spa­lić możesz wszys­tko, prócz wspomnień. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 24 stycznia 2011, 14:17

Wiesz co jest gor­sze od płaka­nia w po­duszkę? Pus­tka. Ta­ka chwi­la kiedy po pros­tu sie­dzisz i wpat­ru­jesz się w niebo, wiesz, że nie możesz nic zro­bić i ogar­nia cię to prze­rażające poczu­cie bez­silności, które zżera cię od środ­ka. A Ty nie ro­bisz nic. Po pros­tu się przyglądasz. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 18 września 2010, 13:54

Dziw­nie tak, kiedy na ni­kim Ci nie za­leży. Nie cze­kasz na żadną wiado­mość. Nie myślisz o ni­kim przed snem. Nie czu­jesz strachu, że ktoś znik­nie. Dziw­nie. Bez­pie­cznie. Pusto. 

myśl dnia z 6 lipca 2013 roku
zebrała 184 fiszki • 8 listopada 2010, 18:55

- Kochasz go?
- No kocham, a co?
- Jeśli go kochasz, to będzie dobrze...
- Ale to mu­si działać w dwie stro­ny, nie ?
- ...


roz­mo­wa autentyczna 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 stycznia 2010, 18:04

Naj­smut­niej­sze oczy? To te, które tęsknią... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 3 marca 2010, 08:44

Zgu­biłam się w czasie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 kwietnia 2010, 20:42

Udo­wod­nij jej, że zos­ta­wiła naj­lep­sze­go człowieka ja­kiego dotąd poz­nała, lecz pod żad­nym po­zorem nie wracaj... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 kwietnia 2010, 20:25

Od­chodząc nie po­wie­działaś żeg­naj mam wie­rzyć, że wrócisz ? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 3 kwietnia 2010, 14:41

Py­tasz jak się czuję? Nie czuję nic. Wszys­tkie uczu­cia odeszły wraz z Tobą, 

myśl
zebrała 79 fiszek • 10 marca 2010, 11:02

Kiedy zab­raknie Cię w moich snach,będę wie­działa że mo­je uczu­cie do Ciebie wygasło. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 marca 2010, 20:31
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Berenika

Użytkownicy
R S T
Aktywność