13 lutego 2020 roku, godz. 15:12  7,6°C

A nie chcą [ludzie] zrozumieć pierwszej warstwy wiersza – dosłowności. Od razu chcą załapywać coś innego, niż jest.

 13 lutego 2020 roku, godz. 14:53  1,9°C

W społeczeństwie informacyjnym, odcinając kogoś od sieci, wykluczamy go z życia społecznego. To niedopuszczalne.

 13 lutego 2020 roku, godz. 14:46  13,8°C

(…) odbiorca nie istnieje u mnie w procesie twórczym. Ja go nie mogę uwzględniać, ponieważ moje pisanie jest rozprawą z sobą samym. Ja chcę dowiedzieć się wyłącznie czegoś o sobie. A każde myślenie o tym, jak to będzie odebrane, unieruchomiłoby mnie zupełnie.

Bezimienny1
 22 lutego 2020 roku, godz. 5:18

Kto szuka zrozumie kiedy przestanie

 13 lutego 2020 roku, godz. 14:29

(...) jeśli wiersze, to złe, jeśli piosenki – niezręczne (...).

 13 lutego 2020 roku, godz. 14:35  6,3°C

„My” – to początek słowa „myśl”.

piórem2 magdalena
 13 lutego 2020 roku, godz. 20:59

coś pochrzanione i to mocno, sorry

Zeszyt użytkownika Lila Róż

Zeszyt o nazwie Neo.

Zeszyty

Humpty -

Dumpty

Jekyll

& Hyde

Kiedy pęka pąk -

czy to nie boli? [E.Z.]

Neo

i lingwiści

Pink

pąk

kilka minut temu

kilka minut temu

Czarne mleko w białej kawie skomentował(a) tekst Imponuje mi skromność, [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

yestem skomentował(a) tekst leżę na asfaltowym [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

Czarne mleko w białej kawie skomentował(a) tekst Wierszem czasu nie [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] autorstwa Monika Siwek

ok. pół godziny temu

ok. pół godziny temu

ok. pół godziny temu

Czarne mleko w białej kawie skomentował(a) tekst Wierszem czasu nie [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

ok. 2 godziny temu

Monika Siwek skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] swojego autorstwa