Będę za 5 min...a jeśli nie to: przeczytaj to jeszcze raz i jeszcze raz i...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Marzyć to żyć, a żyć to wal­czyć po­konać słabości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 kwietnia 2011, 13:44

Życie ok­ropnie wygląda, gdy zakładasz naj­gor­sze rzeczy. 

myśl dnia z 5 lutego 2015 roku
zebrała 35 fiszek • 19 grudnia 2014, 17:44

Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. 

cytat dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrał 37 fiszek

Ślubna

Chciał przeżyć się
od nowa
ale sta­ra mu nie pozwoliła. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 11 kwietnia 2014, 17:04

Ekologia

Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat:
1. Wpisz w Goog­le słowo „świat”
2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania
3. Otwórz świat w no­wym oknie.
4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj”
Gotowe.
Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 15 października 2013, 10:14

Do­piero na­ga ko­bieta na­biera real­nych kształtów. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 czerwca 2013, 16:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 lipca 2018, 10:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ptak i nie 

14 lipca 2018, 10:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

9 lipca 2018, 06:59sprajtka sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

3 lipca 2018, 07:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st ulotność

3 lipca 2018, 06:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st akurat gdy rzu­casz, bóg [...]

3 lipca 2018, 06:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st ciało rządzo­ne przez ego [...]

23 czerwca 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

23 czerwca 2018, 11:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...