Będę za 5 min...a jeśli nie to: przeczytaj to jeszcze raz i jeszcze raz i...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Marzyć to żyć, a żyć to wal­czyć po­konać słabości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 kwietnia 2011, 13:44

Życie ok­ropnie wygląda, gdy zakładasz naj­gor­sze rzeczy. 

myśl dnia z 5 lutego 2015 roku
zebrała 35 fiszek • 19 grudnia 2014, 17:44

Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. 

cytat dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrał 37 fiszek

Ślubna

Chciał przeżyć się
od nowa
ale sta­ra mu nie pozwoliła. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 11 kwietnia 2014, 17:04

Ekologia

Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat:
1. Wpisz w Goog­le słowo „świat”
2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania
3. Otwórz świat w no­wym oknie.
4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj”
Gotowe.
Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 15 października 2013, 10:14

Do­piero na­ga ko­bieta na­biera real­nych kształtów. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 czerwca 2013, 16:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 23:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 16:09sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko to mniej niż [...]

10 kwietnia 2018, 06:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st Myślenie bar­dzo niewiele o [...]

8 kwietnia 2018, 14:25yestem sko­men­to­wał tek­st W po­lity­kach jest ty­le [...]

8 kwietnia 2018, 13:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st I choćby wszys­cy jeździ­li [...]

8 kwietnia 2018, 12:33sprajtka do­dał no­wy tek­st W po­lity­kach jest ty­le [...]

24 marca 2018, 22:42To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Staczając się ma­my ciągle [...]