Będę za 5 min...a jeśli nie to: przeczytaj to jeszcze raz i jeszcze raz i...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Marzyć to żyć, a żyć to wal­czyć po­konać słabości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 kwietnia 2011, 13:44

Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. 

cytat dnia z 23 czerwca 2014 roku
zebrał 37 fiszek

Ekologia

Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat:
1. Wpisz w Goog­le słowo „świat”
2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania
3. Otwórz świat w no­wym oknie.
4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj”
Gotowe.
Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 15 października 2013, 10:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tsanyo

Użytkownicy
R S T
Aktywność

11 lutego 2019, 20:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 22:18JaiTy sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 10:45yestem sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:24sprajtka do­dał no­wy tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st wendrówka

9 lutego 2019, 07:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st groza życia poety

8 lutego 2019, 07:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st róż ani