Batik

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 523 tek­sty.

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 12:38

Souviens-toi

bez miłości się umiera
jak z głodu

lecz oj­ciec mój
jeszcze nie zdjął po to­bie żałoby
i wciąż no­si w so­bie
ser­ce naz­naczo­ne blizną

światłom gwiazd ka­zał zgasnąć
bo ta boleść
po­dob­na się stała
do niena­wiści

mówił
żeś na­wet po śmieci
piękna była
jak anioł

a duch twój - biała me­wa

która do nieba nie do­leci
jeśli­bym kiedyś za­pom­niał

do­gasające oczy swej mat­ki

pat­rzące na syna 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:17

Światełko w oknie

w ok­nach moich są no­ce bezsenne
i gwiez­dne zegary
gasnących słońc

aż po swe serce
po dno źrenicy
oczy za­nurzam w cichość
i w dal
by sięgnąć po­za ten kres

bo skądże przybędziesz
jeśli nie z pa­mięci mojej
pop­rzez szum kwitnących traw
głosem
in­nym niż płacz

ciała przeis­toczo­ne w duchy
skrzy­deł dostają
ulatują

nie­chaj więc te­go światła
które za­palam nad tęsknot pomroką
wicher za­niesie wam choć pył 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 stycznia 2018, 10:34

Myśl przelotna wracającego z pogrzebu

Życie to 
obu­mierające drzewo
od dnia narodzin
w krzyku
bólu
śmiechu
lęku
opa­dają brązo­we liście
pod stopy
przychodzi bezsilność

Zos­tają na stole
znoszo­ne buty
kil­ka ce­luloido­wych wspomnień
i cisza
jak ba­rok skupiona
i psa wzrok smutny. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 stycznia 2018, 14:37

Recuérdame

stoimy - każdy w swoim oknie
ot­wartym na ob­cy świat

świeca ka­pie wos­kiem i światłem
gdy codzien­ne Zdrowaś
skrzydła aniołów trąca

połyka­my łzy
za­miast opłakać żałobą
ser­ce wmarznięte w nas

i pa­mięć zbladłą

lecz tak jak noc
którą świt odbarwia
mu­zyka brzmieniem strun się rozwiewa

a są pieśni
których nikt nie powtórzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:46

Maria ma Syna.

Ręce składają nad Tobą
Do białych pier­si tulą
Smukłe skrzydła aniołów

Niemowlę - pachnące Różą

Pełna łas­ki, Pan z Tobą
Sple­cione więzy królów
Miłość, płonące wróble
Bo­se sto­py i grudzień 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 grudnia 2017, 22:38

Mgławice

jest we mnie miej­sce
na ból
do umiera­nia podobny

i na skrzydła z ra­mion ujęte
które czas po­zos­ta­wił raną

lecz póki pod skórą dusza szeleści
słońca chcę szu­kać
w kałużach

a choćby była prze­de mną
jak głąb lasu
- noc

jeszcze oczy me olśniewa
niebo
które nig­dy nie wy­parło się gwiazd 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2017, 11:14

Rzeczy mistyczność

oto człowiek
pół bóg
pół anioł

ob­leczo­ny w ciało
ob­leczo­ny w całun

trzech króli
trzy gwoździe

i opłatek na stole
choć łama­no ciało
za­miast chleba

ty­siące gwiazd co dziś świeci
kiedyś były słońcem

więc skądże mieliśmy wiedzieć
że Hos­tię
którą się składa na usta

trze­ba przyjąć do serca 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2017, 07:43

Gwiazdozbiory okien dalekich

jest gdzieś wschód słońca
które­go nie zo­baczę
i deszcz za­wie­szo­ny na tęczy

za­pach chleba
siana

ra­miona ka­ted­ralnych wież
które ob­siadły anioły

lecz za wcześnie o wieczność
uk­rzyżowa­ny Bóg
ludzką duszę w skrzydła stroi

bo ci dla których bliższe jest 
światło gwiazd

do nas nie wracają 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 grudnia 2017, 07:21

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2017, 07:23
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

1 marca 2018, 09:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

1 marca 2018, 09:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

23 lutego 2018, 17:54marka sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

17 lutego 2018, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec

17 lutego 2018, 11:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Popielec