atramentem i piórem pisane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 286 tek­stów.

To, jak długo będę wal­czył o Ciebie nie ma znaczenia,
gdy wiem, że to w To­bie tkwi sens me­go istnienia. 

myśl
zebrała 183 fiszki • 12 listopada 2010, 10:22

Są ta­kie dni, że mam ochotę nak­leić so­bie na ple­cy kar­tkę z na­pisem: "zos­ta­wić w spokoju"... 

myśl
zebrała 191 fiszek • 9 grudnia 2010, 00:05

Miłość,
w pocze­kal­ni niepew­ności , niecier­pli­we ma dłonie. 

myśl
zebrała 178 fiszek • 30 marca 2011, 03:27

Człowiek jest zbyt ubo­gi, by mógł ofe­rować coś w za­mian za miłość. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 11 maja 2013, 00:01

Dziś człowiek pot­ra­fi być szcze­ry tyl­ko wte­dy, gdy milczy. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 9 grudnia 2009, 20:03

Jed­na rada:

Nie spiep­rz dziś
Przez strach o jutro

Człowieku 

aforyzm dnia z 24 grudnia 2009 roku
zebrał 348 fiszek • 23 grudnia 2009, 20:44

Nie szu­kaj perfekcji

Naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią doskonałości 

aforyzm dnia z 26 grudnia 2009 roku
zebrał 185 fiszek • 25 grudnia 2009, 13:40

Kłama­liśmy zbyt pięknie by pot­ra­fić naz­wać to po imieniu. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 4 stycznia 2010, 21:24

Roz­myśla­nie o tym co ważniej­sze: miłość czy życie, jest jak roz­strzy­ganie czy ważniej­szy jest wdech, czy wydech.

A prze­cież liczy się tyl­ko oddech. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 5 stycznia 2010, 20:10

Chciałbym z Tobą um­rzeć, byśmy mog­li cie­szyć się pięknem wspólne­go, wie­czne­go snu. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 stycznia 2010, 16:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Archanioł

Użytkownicy
G H I
Aktywność

20 listopada 2016, 21:57hotsugar sko­men­to­wał tek­st Napiszę do Ciebie list. [...] 

20 listopada 2016, 20:41Cris sko­men­to­wał tek­st Napiszę do Ciebie list. [...] 

20 listopada 2016, 14:32wdech sko­men­to­wał tek­st Mam w so­bie tre­sowa­ne [...]

19 listopada 2016, 00:54hotsugar sko­men­to­wał tek­st Miłość spra­wia, że gdy [...]

18 listopada 2016, 19:18Cris sko­men­to­wał tek­st Chcę mieć Two­je oczy.  

18 listopada 2016, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chcę mieć Two­je oczy.  

1 listopada 2016, 01:33Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie rzeźb og­niem w [...]

31 października 2016, 22:30MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie rzeźb og­niem w [...]

30 października 2016, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Największy ból naj­mocniej napędza [...]

19 października 2016, 21:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zima za­bije złudze­nia których [...]