Anielskie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

W koronę wplecione ciernie

pat­rzą w wi­gilij­ne niebo ludzkie oczy
i dziecięce twarze
chórem kolęd śpiewają aniołowie

nad boską kołyską

chwała na wy­sokości
wy­pełniona złotem bet­le­jem­skich gwiazd

trzoda
mędrcy świata
ewan­ge­liczni pastuszkowie

Jed­no­rodzo­ny
a po trzyk­roć zaparty

gdy Prawdę zap­rze­da Iskariota

lecz Słowo stało się ciałem
które­go nie skruszy ocet niedo­pity

Wiel­kiego Pos­tu fiolet

i bliźni
o włócznię wsparty 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 grudnia 2017, 08:47

Plejady

za fi­lara­mi kościołów
che­rubi­ni na skrzydłach swych dźwigają
bluźnier­stwo świata:
Bo­ga nie ma!

i do żad­ne­go z ludzi
oni nie podobni

a choć trze­pot białych piór
is­kier nie wznosi
dla og­nisk
w nas zachodzących słońc

ja z ser­ca wołam
- nie bo­je się umierać!

bo zgasnąć
jest przez­nacze­niem gwiazd 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2017, 11:48

Helios II

Pa­nie 
któryś na­de mną za­wiesił niebiosa
i szro­nem księżyca oz­da­biasz 
ko­met zbłąka­nych rój

daj mi sny tak jasne
jak wspomnienie
że byłem

bo choć po­wiet­rze 
jeszcze skrzydłami szeleści
i wiem 
że to poetów dusze

lękam się chłodu 
gasnących gwiazd

człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się 

jak pęknięte słońce  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2017, 07:13

Znaki na niebie

si­ność we włosy uczę się wplatać
nim stąd wyruszę
kap­liczkom na rozdrożach
ręką kreśląc krzyż

z je­ziora niebo zaczerpnę
bo­se sto­py ob­myję z prochu ziemi
i z ludzkiej krwi

a gdy wiatr mo­je skrzydła rozkołysze

klucza­mi Piotra
stróże anieli

otwórzcie mi 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 lipca 2017, 10:07

Miniaturka o obecności

stoisz Tam z ramionami
sze­roko rozpostartymi
w które chcę się rzucić
jak w przepaść
z zam­knięty­mi oczami
i wiarą
że na Dnie
nie cze­ka koniec
ale wybawienie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2017, 11:47

cdn.

ukaż się oczom
jak sen
jak marzenie

jak skrzyd­la­te­go cienia
ukróco­ny lot

który krąg chciał zatoczyć
nad ziele­nią łąk

a niedo­kończoną przez ciebie
życia stronicę

na siebie wezmę przed Bogiem
żem dłonią swoją dopisał:

ciąg dal­szy nastąpi 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 kwietnia 2017, 12:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...