alles

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 351 tek­stów.

Rzeczy, które nie miały miej­sca zbyt wiele nam go zajmują. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 sierpnia 2017, 20:23

światło

w przeciwnym
kierunku

dob­rze

się
rzuca
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 21:36

głupi

miał ją na widelcu
a poszedł po noże 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:29

* * *

zag­ry­zam war­gi do krwi
żeby na chwilę za­pełnić pus­tkę

po twoich ustach
po to­bie


z su­ges­tii eyesOFsoul 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2017, 11:12

***

"są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą"

- eyesOFsoul

naj­trud­niej zam­knąć ra­miona
na twoją nieobec­ność

tęsknotę
co jak ptak zat­rzy­many w oknie
przy­kuwa niebo do zgaszonych
szyb
i cichnie twoimi ustami

na moich skroniach 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 grudnia 2016, 10:55

chęć po­siada­nia wszystkiego
nie da­ru­je niczego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2016, 13:22

˙ʎpɐsɐz ɐzsʎzɹɐʍoʇ ǝzsʍɐz ǝıu ıɔśozɔɹóʍʇ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2016, 16:21

smut­nym człowiek co śmiać się pot­ra­fi, lecz nie ro­ni łez 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2016, 23:55

Jakby nigdy jej tu nie było

Gdy się obudziła, za ok­nem wciąż było jeszcze ciemno.
Nie zno­siła zi­my za po­nure po­ran­ki i smut­ne wie­czo­ry. Pow­ro­ty w ciem­ności, wśród cieni i bra­ku słońca. Za gru­be chmu­ry, które tak często ukrywały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 29 października 2015, 12:31

Ogólmy się!

Nag­le, ro­ześmiała się tym rzad­kim, sub­telnym śmie­chem - szczerym.
- Dra­piesz - po­wie­działa pat­rząc w mo­je oczy, wys­tające spo­między jej ud
- Ty też - odpowiedziałem 

dziennik
zebrał 23 fiszki • 22 października 2015, 23:06
Pozostałe zeszyty
 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michał Kościej

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 22:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 19:38eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 17:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]