alles

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 346 tek­stów.

24

ka­wy wy­pite do połowy
niedo­kończo­ne książki w których miłość
skończyła się nagle
fil­my, których końce pisałam
reżyser­skim palcem

wszys­tkie roz­mo­wy
zgaszone
szu­miącą słuchawką

spoj­rze­nie często z uśmiechem
spóźnionym
który ciążył w kąci­kach ust
bez­senność usiana snami
w długie no­ce

myśli
nig­dy nie dot­knięte choćby końcem słów
porzu­cone na ro­gach kamienic


nieskończoności
wy­pełniłam się tobą
po brzegi 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 czerwca 2019, 14:18

Nie ma mostów, które na­leży pa­lić, ale jest ogień, które­go nie war­to gasić. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 22 września 2012, 15:03

światło

w przeciwnym
kierunku

dob­rze

się
rzuca
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 23:36

głupi

miał ją na widelcu
a poszedł po noże 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2017, 22:29

* * *

zag­ry­zam war­gi do krwi
żeby na chwilę za­pełnić pus­tkę

po twoich ustach
po to­bie


z su­ges­tii eyesOFsoul 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2017, 13:12

***

"są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą"

- eyesOFsoul

naj­trud­niej zam­knąć ra­miona
na twoją nieobec­ność

tęsknotę
co jak ptak zat­rzy­many w oknie
przy­kuwa niebo do zgaszonych
szyb
i cichnie twoimi ustami

na moich skroniach 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 grudnia 2016, 11:55

chęć po­siada­nia wszystkiego
nie da­ru­je niczego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2016, 15:22

˙ʎpɐsɐz ɐzsʎzɹɐʍoʇ ǝzsʍɐz ǝıu ıɔśozɔɹóʍʇ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2016, 18:21

smut­nym człowiek co śmiać się pot­ra­fi, lecz nie ro­ni łez 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 kwietnia 2016, 01:55

Jakby nigdy jej tu nie było

Gdy się obudziła, za ok­nem wciąż było jeszcze ciemno.
Nie zno­siła zi­my za po­nure po­ran­ki i smut­ne wie­czo­ry. Pow­ro­ty w ciem­ności, wśród cieni i bra­ku słońca. Za gru­be chmu­ry, które tak często ukrywały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 29 października 2015, 13:31
Pozostałe zeszyty
 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

przedwczoraj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

przedwczoraj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

przedwczoraj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

przedwczoraj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

17 czerwca 2019, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka