...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 74 tek­sty.

[...]-Obiecaj mi tyl­ko, ze wrócisz... Wrócisz do mnie...
-Obiecu­je-Od­po­wie­działam, po czym ruszyłam za moimi przy­jaciółka­mi. Tak ba­nal­na prośba...Tak ba­nal­na od­po­wiedź... A ta­ki nie ba­nal­ny los, który miał spra­wić o tym, iż ta jakże [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 stycznia 2010, 07:47

Nie zry­waj kon­trak­tu z marze­niami - nig­dy nie wiesz, kiedy będą potrzebne. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 września 2011, 15:22

Byłam szczęśli­wym dzieckiem...
Dorosłam. 

aforyzm
zebrał 248 fiszek • 5 czerwca 2011, 19:31

Pa­nie Boże, dlacze­go sta­wiasz mi Go na drodze, sko­ro wiesz, że nie poz­wo­lisz nam być razem? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:31

Wy­wołałeś burze i dzi­wisz się że zmokłeś? 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 listopada 2010, 11:58

Przy­jaźń, która się skończyła, nig­dy się nie zaczęła-
słowa, który­mi ona dzi­siaj pros­to w ser­ce strzela. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 września 2011, 17:50

Po­dob­no to początki są trud­ne. Więc, dlacze­go zaw­sze płacze­my na końcu? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 sierpnia 2011, 21:10

**Gdy­byśmy zna­li się na wszys­tkim, nie zna­libyśmy się na niczym .** 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 sierpnia 2011, 10:19

Gdy­by wyjąć z nas wa­dy, by­libyśmy na wpół puści. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 sierpnia 2011, 10:50

Nie chrzań ty­le - po­wie­dział Piep­rz.
Spiep­rzaj - od­po­wie­dział Chrzan. 

anegdota
zebrała 79 fiszek • 7 maja 2011, 00:09
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

topik

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]