:)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 554 tek­sty.

Chęć... to coś bar­dzo delikatnego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 października 2014, 19:34

Cieka­we kto będzie mnie szu­kał, gdy ucieknę. Cieka­we kto będzie płakał, gdy mnie nie znajdzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 października 2014, 17:28

"Ku­piłeś" mnie słowa­mi, zat­rzy­masz mnie czynami…

…spełnienia obiet­nic czas… 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2014, 19:10

i po­myśl tyl­ko kim mógłbyś być, gdy­byś chciał... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 lutego 2012, 23:03

Gdy nie możesz wyjść ze sche­matu, spróbuj go cho­ciaż urozmaicić. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 listopada 2011, 10:18

Praw­dzi­wy książę opuszcza za­mek, a nie księżniczkę. 

myśl dnia z 27 listopada 2015 roku
zebrała 194 fiszki • 6 listopada 2010, 18:08

Miłość cze­ka na zap­rosze­nie... nie wy­waży ci drzwi. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 1 marca 2011, 17:06

Cza­sami myślę że ktoś po pros­tu prze­gapił mój pantofelek... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 grudnia 2009, 14:53

Stojąc w miej­scu nie zdobędziesz na­wet wspomnień. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 30 września 2011, 19:22

Chcesz zro­bić coś niesa­mowi­tego dla dru­giej oso­by - uwierz w nią. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 listopada 2011, 21:49
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sybil08

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]