1

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 205 tek­stów.

- Przes­tań... prosiłem...
- Nie zab­ra­niaj mi się uśmie­chać, to mój naj­większy atut ! Boisz się, że się za­kochasz ?
- W uśmie­chu czy w To­bie ?
- Py­tam ogólnie.
- Już to zro­biłem. Te­raz boję się, że ktoś też się w nim za­kocha i mi Cię ukradnie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 maja 2013, 21:43

Jakże słabym jest człowiek, który płacąc za błędy, wciąż je powiela. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 24 stycznia 2013, 23:28

Solą jest miłość, kiedy piep­rzy się na bokach. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 8 stycznia 2013, 02:53

Cza­sami jest za mało pa­dających słów a za dużo szkla­nego deszczu nad przepaścią,
gdzie wiatr życia po­zos­ta­wia sa­mot­ne ser­ce na skra­ju bezsilności... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 4 stycznia 2013, 14:49

Bo ten, kto raz nie złamie w so­bie tchórzos­twa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 

cytat dnia z 31 grudnia 2012 roku
zebrał 258 fiszek

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

Gdy­by nie to dwuoso­bowe łóżko, nie od­czu­wałabym sa­mot­ności tak bardzo... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 grudnia 2012, 19:14

Skołowany

Czym so­bie zasłużyłem
by wyróżnić mnie z tłumu
ja­ka jest ma ro­la
w twym życiory­sie
te myśli nie dają mi 
chwi­li wytchnienia
daj mi wskazówkę
którą roz­wikłam
dręczące mnie za­gad­nienia
a może...
wca­le nie jes­tem wyodrębniony
dałaś fałszy­we znaki
przez które
stałem się więźniem
włas­ne­go urojenia. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 grudnia 2012, 14:11

Zapach duszy

Słyszę jak Ci szybko
uderza mo­je serce.
Od­dech mój wy­doby­wa się
z Two­jego wnętrza.
Gdy tak de­likat­nie wędru­jesz po mnie
...brak mi powietrza.

Błyszczą mi oczy Tobą
w ciem­nym, od no­cy, pokoju.
I tyl­ko świeca rozświetla
nasze na­gie ciała.
Za­pach Twej duszy czuję na sobie
...nim się napawam. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 28 grudnia 2012, 17:45

Naj­gor­sze jest wte­dy gdy od­trącasz nap­rawdę faj­ne­go fa­ceta, które­mu na To­bie za­leży tyl­ko dla­tego, że w głowie sie­dzi Ci fra­jer, który Cię zranił. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 26 grudnia 2012, 15:48
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

abcdz

Użytkownicy
J K L
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]