:)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 231 tek­stów.

Na słowa „Nie możesz” ciśnięte w twoim kierun­ku, od­wróć się i od­po­wiedz „No to patrz”. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:19

nie ma ta­kiej myśli, w której nie ma Ciebie... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 listopada 2010, 13:28

Kto nie żył tyl­ko dla siebie, ten nie dla wszys­tkich umrze. 

aforyzm dnia z 12 października 2011 roku
zebrał 181 fiszek • 8 stycznia 2011, 10:31

ta­kiego ko­goś właśnie szu­kałam. ko­mu będę się po­dobać bez ma­kijażu, z poszar­pa­nymi włosa­mi i w dre­sie. dla ta­kiej oso­by war­to się uśmie­chać. dziękuje. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 14 kwietnia 2010, 21:54

Kiedy kąci­ki ust z lek­kością się unoszą uka­zując w oczach is­kier­ki ra­dości to i ser­ce zaczy­na swój bez­wa­run­ko­wy, pro­mien­ny taniec 

myśl
zebrała 56 fiszek • 3 lutego 2011, 02:29

Ko­loro­wa sza­ra rzeczywistość. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 3 kwietnia 2010, 16:28

Te je­go is­kier­ki w oczach pot­ra­fiły nieźle poparzyć. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 kwietnia 2010, 19:20

...wys­tar­czy tchnienie wyob­raźni
by pow­stało coś piękne­go . 

myśl
zebrała 115 fiszek • 11 lipca 2010, 11:39

Wie­czny op­ty­mis­ta z nadzieją pat­rzy w przyszłość nie wra­cając do przeszłości. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 19 marca 2011, 02:20

Za­miast gro­madzić marze­nia weźmy się do ro­boty i zacznij­my je realizować. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 marca 2011, 17:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hiipyy

Użytkownicy
M N O
Aktywność