;)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2391 tek­stów.

Człowiek to naj­dziw­niej­sza zna­na is­to­ta. Pot­ra­fi zro­bić ty­le pięknych, cu­dow­nych, często niemożli­wych rzeczy, a za­razem ty­le zła i bru­tal­ności może uczynić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 11:51

Mi­ja czas i myślę, że już lepiej,
A po­tem Cie spotykam
I przy­pad­kiem oka­zuje się, że
Od­dałam Ci już wszys­tko co miałam
Każdą myśl i każde marzenie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 marca 2017, 18:52

Zgu­biłam swo­je życie,
Gdzieś między
Marze­niami o Nas... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2017, 18:56

Boję się... Cho­ler­nie się boję zno­wu za­wieść na kimś w ko­go będę wie­rzyła zbyt moc­no. Boję się zno­wu nie wys­tar­czyć. Być za dob­ra, za zła, za ja­kaś. Boję się znów niepot­rzeb­nie komuś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2017, 22:41

Chciałabym przeczy­tać od Ciebie, że choć raz za­tes­kni­les, że przeg­la­dales mo­je zdjęcia, że na­dal wyob­rażasz so­bie naszą przyszłość i na­dal mnie kochasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 13:28

Wciąż się tu­lacze po tym świecie, szu­kając siebie i ciągle prześla­duje mnie myśl, że nie na­leżę do te­go swiata. Marzy mi się odejście w niez­na­nie, gdzie spokój i uśmiech nig­dy nie ucieknie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2017, 13:36

Naj­cenniej­sze chwi­le to czas, możesz po­daro­wać ko­muś ot tak, od ser­ca, by smu­tek czyjś uśmie­chnął się.

Krys­ty­na A. Sz.  22.12.2017r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 grudnia 2017, 23:06

Przeszłość nie może zastępo­wać nam dnia dzisiejszego...*Przeszłość to wspom­nienia.
Nie cze­kaj bier­nie na po­tocze­nie się losów dnia dzisiejszego. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 września 2010, 15:16

Ludzie przes­ta­li pla­nować bo boją się od­po­wie­dzial­ności ja­ka może na nich spaść. Boją się przyz­nać do błędu. Boją się zmieniać pla­ny by osiągnąć cel. Boją się po­wie­dzieć, że nie są tak sil­ni jak założyli. Po pros­tu wolą żyć z dnia na dzień. Nie mu­sieć po­padać w kon­ster­nację. Nie mu­sieć mieć wiz­ji. Bo po co? Tak jest prze­cież łatwiej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 listopada 2016, 10:24

Nie lu­bię jak do mnie
Milczysz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2017, 18:45
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rudolf88

Użytkownicy
A B C
Aktywność

12 kwietnia 2017, 11:51Salomon sko­men­to­wał tek­st - Czy my nie [...]

1 maja 2016, 18:18krysta sko­men­to­wał tek­st Życie jest zbyt krótkie, [...]

10 października 2015, 11:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Z grzeczności to można [...]

10 października 2015, 08:00Horacy sko­men­to­wał tek­st Z grzeczności to można [...]

10 października 2015, 02:23Agabg do­dał no­wy tek­st Z grzeczności to można [...]

13 kwietnia 2015, 02:30Agabg do­dał no­wy tek­st Kochamy wszys­tko, ale jakże [...]

21 sierpnia 2014, 19:07Agabg do­dał no­wy tek­st Godziła się być tą [...]

20 sierpnia 2014, 00:26Agabg do­dał no­wy tek­st Twoje piękne us­ta tak [...]