...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 64 tek­sty.

Są duże i małe woj­ny. Te duże zmieniają świat, te małe człowieka. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Jes­teśmy różni, ale nie wiemy, jak bar­dzo. Op­ty­mis­tycznie zakłada­my, że trochę. 

cytat dnia z 4 sierpnia 2011 roku
zebrał 53 fiszki

Trze­ba pra­cy, aby wy­razić prawdę, a także, aby ją przyjąć. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno. 

cytat dnia z 4 listopada 2013 roku
zebrał 14 fiszek

Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Daj ko­biecie maskę, zacznie mówić prawdę. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
P Q R
Aktywność