Żyje we mnie dwoje [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

Żyje we mnie dwo­je ludzi,
ten lep­szy i ten gorszy,
co przy dob­rym się nudzi.

Je­den żyje w przeszłości,
bez wiz­ji przyszłości,
bez teraźniejszości.

Dru­gi żyje w przyszłości,
ucieka przed przeszłością,
bez te­raźniej­szości.

Obaj, ten z przeszłości,
z tym, co żyje w przyszłości,
w swej teraźniejszości,
noszą piętno miłości.

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2013, 23:36

Daw­no nie czy­tałam Twoich wier­szy, myśli, więc zaj­rzałam i proszę. Jak zaw­sze pięknie dob­ra­ne słowa, złożone w jeszcze piękniej­sze zda­nia. :)

Pozdrawiam 

Cieka­wa kom­po­zyc­ja. Wy­dawać by się mogło, zakręco­na.
Wy­mow­na jed­nak bar­dzo i treści­wa :-) 

Wchodzę tu­taj po długim cza­sie i co? Spo­tyka mnie miłe zas­kocze­nie, bar­dzo przy­jem­ny­mi słowa­mi... Twoimi słowa­mi ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kometa

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]

dzisiaj, 09:54Loisentaz do­dał no­wy tek­st Terramizm