Żyje we mnie dwoje [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

Żyje we mnie dwo­je ludzi,
ten lep­szy i ten gorszy,
co przy dob­rym się nudzi.

Je­den żyje w przeszłości,
bez wiz­ji przyszłości,
bez teraźniejszości.

Dru­gi żyje w przyszłości,
ucieka przed przeszłością,
bez te­raźniej­szości.

Obaj, ten z przeszłości,
z tym, co żyje w przyszłości,
w swej teraźniejszości,
noszą piętno miłości.

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2013, 23:36

Daw­no nie czy­tałam Twoich wier­szy, myśli, więc zaj­rzałam i proszę. Jak zaw­sze pięknie dob­ra­ne słowa, złożone w jeszcze piękniej­sze zda­nia. :)

Pozdrawiam 

Cieka­wa kom­po­zyc­ja. Wy­dawać by się mogło, zakręco­na.
Wy­mow­na jed­nak bar­dzo i treści­wa :-) 

Wchodzę tu­taj po długim cza­sie i co? Spo­tyka mnie miłe zas­kocze­nie, bar­dzo przy­jem­ny­mi słowa­mi... Twoimi słowa­mi ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kometa

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]