Życie jak teatr... podsuwa [...] – agniecha1383

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agniecha1383 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Dwie twarze...

Życie jak teatr... pod­su­wa nam ro­le
nie­rzad­ko... zakłada nam maskę na twarz .
Ja Cię nauczę ak­tor­stwa... pod­szkolę a Ty?
Co Ty mi w za­mian człowieku dasz?

Ja... wiele ser­ca włożę w Twoją sztukę
w raz z bla­dym świ­tem... w górę kurtyna!
Ko­lej­ny ra­nek i mas­ka z uśmiechem
i... dzień znów teat­rem się rozpoczyna.

Choć... tak nap­rawdę nie lu­bię teat­ru
do Ciebie jed­nak... lgnę mi­mo woli
więc cóż po­zos­ta­je? Niewiel­ki mam wybór
choć nie chcę to... uczę się swo­jej roli.

Nie dla mnie ta sa­ma sce­na co dnia
choć... ja tu­taj główną rolę odgrywam.
Nocą spoglądam w praw­dziwą twarz
za dnia choć trud­niej to skrzętnie ją skrywam.

I tyl­ko ser­ce nie da się zwieść i... cierpi.
Do oczu... gorzkie cisną się te­dy łzy.
Spoglądasz w lus­tro i sta­wiasz pytania.
Która praw­dzi­wa?Ta w mas­ce czy... Ty? 

wiersz
zebrał 72 fiszki • 3 lipca 2013, 00:26

Muszę z rzu­cić maskę,
roz­wa­lając mury.
Uwiel­biam Twój teatr.
Wra­cam po raz który. 

Coś wspa­niałego. Aga pięknie piszesz. 

Ha ha..:) Ge­rar­dzie przy­puszczam że będzie i na­miot choć młodzież z niego skorzysta:)
Ka­milu dziękuję całym sercem:)
Zbyś pływa­nie idzie mi naj­gorzej chy­ba że w moim ba­senie bo sięgam sto­pami i widzę dno :)
Zresztą [...] — czytaj całość

Pięknych wa­kac­ji, Agnieszko:) 

Cieszę się, że jedziesz...morze, las, pta­ki... kur­cze, aż Ci zaz­droszczę :). Nie uk­ry­wam, że już tęsknię za Twoimi wier­sza­mi z tam­tych miejsc...
Szko­da, że zaw­sze la­tem mam dużo pra­cy, też bym chętnie pojechał [...] — czytaj całość

:) dziękuję i poz­dra­wiam Was:)

Ge­rar­dzie:) cza­sem ma­lujesz mi czer­wo­ne lica:)
Pochwalę się- tydzień nad morzem...uwiel­biam tam­tej­sze la­sy możli­we że wy­pełnię płuca tam­tej­szym po­wiet­rzem na ty­le moc­no złapię od­dech by na­kar­mić duszę nie tyl­ko spo­kojem ale i uro­kiem tam­tych miej­sc... już wiem że będzie pięknie... jadę 3 nad ranem:) 

Aguś... dziękuję Ci... 

Masz piękną duszę... najpiękniejszą... 

Rzad­ko się zdarzy uj­rzeć praw­dzi­wy wy­raz twarzy.Życie to sztu­ka,którą sa­mi gra­my,a na pot­rze­by różnych ról w życiu,by się nie zat­ra­cić mas­ki zakłada­my,na­wet pisząc tek­sty w tym mo­men­cie jes­teśmy in­ni, niż w chwi­li, gdy pie­cze­my ste­ki.Na­wet Pa­puasi mas­ki zakładają ...oni też teatr swój grają...
Tak było jest i będzie. By­cie sobą naj­le­piej wychodzi z ukochaną osobą :))
Poz­dra­wiam miło na dobranoc:)) 

Dziękuję... a wiecie?:) Tak nap­rawdę wier­sz pow­stał tyl­ko pod wpływem myśli które mnie nachodziły.Trud­no mi było uda­wać przed In­ny­mi że jest wszys­tko jak trze­ba... przed dziećmi uśmie­chałam się za dnia... nocą jak w wier­szu-zdej­mo­wałam maskę...
Ale rzeczy­wiście wier­sz mógłby do­tyczyć wielu jak Aniu na­pisałaś w ko­men­tarzu:) poz­dra­wiam i życzę dob­rej nocy:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy