z symetrii wyłamał się [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 4 opinie.

ciążenie

z sy­met­rii wyłamał się błąd
odzwier­cied­lo­ny w doskonałość
bliźnia­czych sekund

nie ściera się
tyl­ko to co wy­parło z nas kolory

w ho­log­ra­mie minionego
przemokliśmy
de­lirycznym dreszczem chwi­li

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 stycznia 2018, 14:46

Bar­dzo Wam dziękuję za zat­rzy­manie się u mnie.
Kłaniam się nis­ko :) 

Dos­ko­nale...poz­dra­wiam Michał:) 

- sma­kuje - to co ser­wu­jesz, w przedziw­ny sposób do­bierasz przyp­ra­wy- więc tes­tuję to - nie przy­wykłam ;))
- wyśmieni­ty tek­st, uwodzi­ciel­ski zwrot :  prze­mok­liśmy de­lirycznym deszczem chwi­li
poz­dra­wiam auto­ra ;)) 

re­wela­cyj­ny tekst 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 23:32M44G sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi