z symetrii wyłamał się [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 4 opinie.

ciążenie

z sy­met­rii wyłamał się błąd
odzwier­cied­lo­ny w doskonałość
bliźnia­czych sekund

nie ściera się
tyl­ko to co wy­parło z nas kolory

w ho­log­ra­mie minionego
przemokliśmy
de­lirycznym dreszczem chwi­li

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 stycznia 2018, 14:46

Bar­dzo Wam dziękuję za zat­rzy­manie się u mnie.
Kłaniam się nis­ko :) 

Dos­ko­nale...poz­dra­wiam Michał:) 

- sma­kuje - to co ser­wu­jesz, w przedziw­ny sposób do­bierasz przyp­ra­wy- więc tes­tuję to - nie przy­wykłam ;))
- wyśmieni­ty tek­st, uwodzi­ciel­ski zwrot :  prze­mok­liśmy de­lirycznym deszczem chwi­li
poz­dra­wiam auto­ra ;)) 

re­wela­cyj­ny tekst 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]