Z okien ciągle głosy [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nad Niemnem stoją okna

Z okien ciągle głosy pow­tarza­ne w nies­kończo­ność
po­myśle - to się nig­dy nie skończy, bo tak trwa wieczność
lecz jest błąd je­den, który zaw­sze świeci mi nadzieją
że ktoś po­mylił bóstwo z przek­leństwem, które no­sił w sobie
i już wiem, że błędem było zro­bienie się bo­giem złym
gdyż Raz­ga­roth wi­ne w mym wnętrzu wrył
co oka­zało się kłam­stwem, gdyż sam był komputerem
nap­ro­wadzającym na zło, które prze­siąkło całą Ameryke
i z okien wciąż ten pow­tarzający się głos, który mówi mi że mam racje
a ja wiem że woj­na trwa na­dal, i to mnie motywuje
by wal­czyć z cho­rym bo­giem

wiersz • 15 stycznia 2018, 17:25

powodzenia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]