z dotyku warg czerpię [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

z do­tyku warg czer­pię słodycz
de­lek­tu­je się soczystością
by zas­po­koić głód

ob­darza błogim dreszczem
w ocze­kiwa­niu spełnienia
wkra­da się we mnie
huragan

kojącą mu­zyką ciał dwóch
za­sypiamy na poduszkach
ut­ka­nych ze snów

Kocha­nemu N..ღ

11.03.2018
Malusia_035


Odtwórz

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2018, 09:23

Sub­telny Ero­tyk na wy­sokim po­ziomie :))
- ma­gia miłości 

Zgadzam się z Tom­kiem. :)
Gorące strofy.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ten pod­miot li­ryczny mu­si być wie­cznie niedos­pa­nym, a bar­dzo szczęśli­wym fa­cetem :)
Ładny 

sub­telnie, de­likat­nie o miłości -piek­nie ub­ra­ne w slowa 

Odtwórz poz­drówka Malusiu:-) 

Czy­li por­tal nie umiera, tyl­ko wy­niosłości się ob­rażają aż na wy­sokość głębo­kości swo­jego nies­pełnienia w ochach i achach. Gra­tuluję po­now­nie ŻYCIA w słowie pisanym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]