z dotyku warg czerpię [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

z do­tyku warg czer­pię słodycz
de­lek­tu­je się soczystością
by zas­po­koić głód

ob­darza błogim dreszczem
w ocze­kiwa­niu spełnienia
wkra­da się we mnie
huragan

kojącą mu­zyką ciał dwóch
za­sypiamy na poduszkach
ut­ka­nych ze snów

Kocha­nemu N..ღ

11.03.2018
Malusia_035


Odtwórz

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2018, 09:23

Sub­telny Ero­tyk na wy­sokim po­ziomie :))
- ma­gia miłości 

Zgadzam się z Tom­kiem. :)
Gorące strofy.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ten pod­miot li­ryczny mu­si być wie­cznie niedos­pa­nym, a bar­dzo szczęśli­wym fa­cetem :)
Ładny 

sub­telnie, de­likat­nie o miłości -piek­nie ub­ra­ne w slowa 

Odtwórz poz­drówka Malusiu:-) 

Czy­li por­tal nie umiera, tyl­ko wy­niosłości się ob­rażają aż na wy­sokość głębo­kości swo­jego nies­pełnienia w ochach i achach. Gra­tuluję po­now­nie ŻYCIA w słowie pisanym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:48RozaR do­dał no­wy tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 09:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

dzisiaj, 09:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 08:36kirke13 sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

dzisiaj, 08:16RozaR do­dał no­wy tek­st Synowie Mojżesza i Sta­lina

dzisiaj, 07:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń