Monika M. M.
 9 stycznia 2022 roku, godz. 11:51

Niech zaśnie gdzieś daleko.
Pod łóżkiem to zbyt blisko.
:)

maba Ewka... albo nie  9 stycznia 2022 roku, godz. 11:56

A kysz! a kysz1 a kysz! :))