Zatopiony wciąż w twych [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 3 opinie.

Kolejny banalny wierszyk o miłości

Za­topiony wciąż w twych oczu diament
Od­cięty od ciepła Twych dłoni
Wle­wam tęsknotę w pióro za­miast atrament
Bo ona przed za­pom­nieniem Cię chro­ni

My, choć w różnych światach zagubieni
Zna­leźliśmy wytęsknione zro­zumienie
Ki­lomet­ra­mi od­ległości rozdzieleni
Czu­liśmy naszych dłoni drżenie

Wpat­rując się w Two­je źrenice
Znaj­do­wałem w nich od­po­wie­dzi
Na py­tania i tajemnice
Co za zwier­ciadłem duszy siedzi

Dziś in­ne oczy Twych źre­nic szukają
By czer­pać z bo­gac­twa Twej duszy
Bi­cia Twe­go ser­ca słuchają
Z da­leka już nie mo­je uszy

Może tam zna­lazłaś schro­nienie
Od ludzkiego zim­na i strachu
Za trud­ne jest mi zro­zumienie
Cze­mu mnie lęk trzy­ma w tym szachu

Przy nim będziesz cie­szyć się słońcem
Za ciem­nych chmur, po la­tach burzy
Tu ciężko związać ko­niec z końcem
Co wy­budu­je, to los zburzy

I wbrew ry­cer­skiej spe­cyfi­ce
Za­miast z werwą osiodłać ko­nie
Do wal­ki opuścić przyłbi­ce
Biorę to owe pióro w dłonie

I pisząc mo­zol­nie te słowa
Swe ser­ce ry­mami pocieszam
Wiem już co się za ni­mi chowa
Bo strach z nadzieją mieszam

Bo cóż jest ta­ki mężczyz­na wart
Od­dając swe­go ser­ca pa­ni
Ar­gu­ment sil­ny jak do­mek z kart
Że je­go miłość tyl­ko ra­ni

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 marca 2013, 11:17

dzięki Wer­ka ;* 

Ko­lej­ny tak
ba­nal­ny nie
piękny i ideal­nie wy­ważony - oczywiste
bra­wo :)) 

Bar­dzo piękny wier­sz ,zachwy­cił mnie swoją treścią,cza­sem trzy­majac pióro w dłoni więcej można zys­kac niż da­jac naj­większe bo­gac­twa ,a miłości nie pot­rze­ba słońca bo jeśli praw­dzi­wa to i w deszczu pot­ra­fi roz­kwitnąc -pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]