26 lutego 2019 roku, godz. 23:32  4,2°C

Zasypianie Schroedingera

ZASYPIANIE SCHROEDINGERA

Mówi-my
My, nie oni
A słowa
Jak ptaki, jak
plotki
Zrywają się
Lądują do lotu.
Do płotu
Na każdej de-
-sce ptak jak
plotka, blotka
jest i go
nie-ma.

Schroedinger właśnie idzie spać.

fyrfle Mirek
 27 lutego 2019 roku, godz. 14:43

Interesujące, tajemnicze, do odkrywania meandrów zawartej głębi, która pewnie sensem. No no, nie dadzą Ci czarnej polewki.