maba
 19 listopada 2020 roku, godz. 12:56

"W przeciwnościach jest też życia sens i smak, póki miłość jest w nas" - z piosenki Zakopowera.

Michaelowa Joanna
 19 listopada 2020 roku, godz. 12:07

Pięknie 🐻