zaśnij nie dla [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 2 opinie.

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu płynące niebem
nad nag­robkiem dzwonów uderzających z żalu
o deszcze na wpół ostatnie
i tyl­ko szept - jak z ra­mion przy­bitych do ulic
wyk­rze­sać jeszcze je­den lot
i naz­wać go imieniem miłości za­ległej w śmierci

- wspom­nij war­sza­wo - 
już aniołowie o przes­trze­lonych skrzydłach
za­wie­szają białą różę w kon­dukcie spa­lonych pni
ni­by chustę na oka­leczo­ne powieki
co wez­bra­ne li­tością wzeszły po­nad pus­ty krzyż
two­jego snu

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2018, 21:54

miło Cię czy­tać. :) 

cudowny 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony