zaśnij nie dla [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 2 opinie.

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu płynące niebem
nad nag­robkiem dzwonów uderzających z żalu
o deszcze na wpół ostatnie
i tyl­ko szept - jak z ra­mion przy­bitych do ulic
wyk­rze­sać jeszcze je­den lot
i naz­wać go imieniem miłości za­ległej w śmierci

- wspom­nij war­sza­wo - 
już aniołowie o przes­trze­lonych skrzydłach
za­wie­szają białą różę w kon­dukcie spa­lonych pni
ni­by chustę na oka­leczo­ne powieki
co wez­bra­ne li­tością wzeszły po­nad pus­ty krzyż
two­jego snu

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2018, 23:54

miło Cię czy­tać. :) 

cudowny 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]