zaśnij nie dla [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 2 opinie.

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu płynące niebem
nad nag­robkiem dzwonów uderzających z żalu
o deszcze na wpół ostatnie
i tyl­ko szept - jak z ra­mion przy­bitych do ulic
wyk­rze­sać jeszcze je­den lot
i naz­wać go imieniem miłości za­ległej w śmierci

- wspom­nij war­sza­wo - 
już aniołowie o przes­trze­lonych skrzydłach
za­wie­szają białą różę w kon­dukcie spa­lonych pni
ni­by chustę na oka­leczo­ne powieki
co wez­bra­ne li­tością wzeszły po­nad pus­ty krzyż
two­jego snu

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2018, 21:54

miło Cię czy­tać. :) 

cudowny 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza