Zaskrzypiał śnieg pod butami zapach [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 7 opinii.

czas mrozu

Zas­krzy­piał śnieg pod butami
za­pach mrozu
prze­niknął w głąb
ożywił za­pom­niane wspomnienia
kryształki lodu
jak ma­leńkie diamenty
oz­do­biły stwar­dniałą ziemię
nie stworzo­ne są by zdobić
roz­trzas­ka­ne serce

przym­knąwszy oczy
czas cofnął się
do tam­tej zimy
gdy ciemną nocą
tak sa­mo skrzy­piał śnieg pod nogami

ser­ce bez blizn
szep­tało obietnicę
uczuć gorętszych niż lawa
dusza tańczyła w zachwycie
w blas­ku księżyca
ot­warte były dłonie
pełne nadziei 
na ustach
zbłąka­ny uśmiech
rozświet­lał oczy blas­kiem gwiazd

Dziś nie po­zos­tało już nic
choć śnieg i mróz tak sa­mo oz­da­bia świat...

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2018, 11:03

Kocha­ni moi... dzięku­je, że poświęca­cie swo­je chwi­le na poczy­tanie na zat­rzy­manie sie u mnie.
Słowa to za ma­lo by wy­razić ja­kie jest to dla mnie ważne. Po­syłam za­tem szcze­ry uśmiech.
Ka­ti i Ma­lusia wi­taj­cie, daw­no Was nie widziałam. Kiedy mo­ge czy­tać Wasze słowa od ra­zu dzień sta­je sie lep­szy. Dziękuję za Waszą obecność. 

żeby tak pi­sać trze­ba mieć piękną duszę i og­romną wrażli­wość a to cecha ludzi wiel­kich.!!!!!!uścis­ki Iwo­nuś:-)))dziś ja zos­ta­wiam kawę;) 

Piękne wer­sy :)

Poz­dra­wiam Ciepło :) 

Dziękuję pięknie za Wasze ciep­lutkie słowa w ten mroźny czas.
Cieszę się że jak coś się kończy to coś in­ne­go zaczy­na. I choć dziś z tam­tych wspom­nień nic nie zos­tało, to in­ne są równie piękne.
Poz­dra­wiam Was gorąco. 

Nie ma ta­kiego mro­zu, który po­konałby Two­je ser­ce. :)
Pięknie ma­lowa­ne uczucia.
Poz­dra­wiam. :)) 

Piękne!

Poz­dra­wiam gorąco :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2