za późno na słowa [...] – czasem_wciskam_escape

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest czasem_wciskam_escape — zgromadziliśmy 10 opinii.

* * *

za późno na słowa
za wcześnie
na nieobec­ność
wszys­tko nie w porę
dla­tego duszę się
chwilą

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 13:47

Madziula gdzie ty się podziewasz? Smut­no tu bez Ciebie :(

Tu­lasy :)))* 

Ma­lusiu zaw­sze jes­teś mi­le widziana w moich skrom­nych wier­szo­wych pro­gach ;-) Dziękuję za Two­ja obec­ność i ser­decznie poz­dra­wiam :-* 

Madziu :) Miło cię czy­tać :)

Poz­dra­wiam ciep­lutko :) 

Do­myślam się, że nie o to chodzi, ale pa­suje do chwi­li... :)) 

Cris... aku­rat z tą nieobec­nością miałam co in­ne­go na myśli ;-) Ale dziękuję za Two­je słowa :-) 

No właśnie ''za wcześnie na nieobec­ność''...a słowa trza wyk­rztu­sić... dob­re­go dnia ;) 

Życiowe nieko­nie­cznie, Mir­ku ;-) 

Cris... tak to by­wa... od cza­su do cza­su tu wpadnę... na chwilę... na mo­men­cik... poz­dra­wiam Cię bar­dzo ser­decznie ;-) 

Wi­tam Mag­do, daw­no Cię nie czy­tałam...wpa­dasz i zni­kasz, pisz więcej...
Poz­dra­wiam :) 

A duszon­ki lubisz? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:44dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są jeszcze ludzie tak [...]

dzisiaj, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:26yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:13Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)