Zapatrzeni w dal Otuleni poranną [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 4 opinie.

***

Za­pat­rze­ni w dal
Otu­leni po­ranną mgłą
kroczy­my powolutku
trzy­mając za rękę Te­raźniej­szość

Niczym dzieci układamy
puzzle wspomnień
tych wszys­tkich chwil
zam­kniętych w klep­syd­rze Przeszłości

Za­sypiając na łące
up­le­cionej ze snów
z nadzieją
chwy­tamy mo­tyle Przyszłości

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 grudnia 2018, 14:12

Treść pros­ta zachęcająca, jak bar­dzo niebez­pie­czny­mi są pow­ro­ty w przeszłość. 

@sil­ver­sha­dow - dokład­nie :-)
@yes­tem - no po­wie­dzmy :-) 

Ład­ne, u Ciebie już wios­na. :)) 

aby zro­zumieć że czas człowieka nie jest linią
wys­tar­czy spróbo­wać w pełni połączyć z sobą dwie chwi­le z je­go życia
- każda po­siada jak­by swój "spin" oraz ziaren­ko nieprzewidywalności.
jes­teśmy niczym szkla­ne kul­ki mieniące się kolorami
- "mu­zyką" te­go co było jest i może nadejść.
pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]