Zapatrzeni w dal Otuleni poranną [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 4 opinie.

***

Za­pat­rze­ni w dal
Otu­leni po­ranną mgłą
kroczy­my powolutku
trzy­mając za rękę Te­raźniej­szość

Niczym dzieci układamy
puzzle wspomnień
tych wszys­tkich chwil
zam­kniętych w klep­syd­rze Przeszłości

Za­sypiając na łące
up­le­cionej ze snów
z nadzieją
chwy­tamy mo­tyle Przyszłości

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 grudnia 2018, 15:12

Treść pros­ta zachęcająca, jak bar­dzo niebez­pie­czny­mi są pow­ro­ty w przeszłość. 

@sil­ver­sha­dow - dokład­nie :-)
@yes­tem - no po­wie­dzmy :-) 

Ład­ne, u Ciebie już wios­na. :)) 

aby zro­zumieć że czas człowieka nie jest linią
wys­tar­czy spróbo­wać w pełni połączyć z sobą dwie chwi­le z je­go życia
- każda po­siada jak­by swój "spin" oraz ziaren­ko nieprzewidywalności.
jes­teśmy niczym szkla­ne kul­ki mieniące się kolorami
- "mu­zyką" te­go co było jest i może nadejść.
pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej