Żal, smutek, rozgoryczenie To chleb [...] – Pokus

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pokus — zgromadziliśmy 3 opinie.

W pogoni za dobrobytem

Żal, smu­tek, rozgoryczenie
To chleb codzien­ny wielu ludzi
Nikt nie jest w sta­nie te­go zmienić
Nikt szczęscia w ludziach nie obudzi

Jes­teśmy dum­ni z Pol­skiej ziemi
My - to pat­rioci te­go kraju
Ktoś chce to zniszczyć al­bo zmienić
Bied­nych do piekła - bo­gaci do raju

Tyl­ko nieliczni wspiera­ni przez innych,
Tyl­ko - dąze­nie przez młodych do celu
Tyl­ko - szu­kanie win­nych i nie winnych
A ma­my prze­cież dob­rych ludzi tak wielu

Przed na­mi szkoła i długie życie
Pracą dla kra­ju i sa­mego siebie
Chce­my żyć god­nie i w dobrobycie
I widzieć tyl­ko słońce na niebie.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2011, 15:14

wiesz jak mówią naj­gor­szy pier­wszy krok,za­nim ty­siąc in­nych dasz:)))
ty już pier­wszy masz za sobą...te­raz tyl­ko równo­wagę utrzymaj 

He­he dzięku­je, ja­koś zacząć trze­ba ;) 

no no całkiem nie zły debiut:))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]