Zakochałem się w Jesieni [...] – Jakuss

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jakuss — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Głębia"

Za­kochałem się w Je­sieni -
Pros­ty ob­raz piękna.
Zo­baczyłem w niej nadzieję,
Była nieco mętna...

Oczy nieba błyszcząc nocą
Mienią się radością,
I tak Je­sień mieni się barwami,
Jak­by dzieląc się miłością.

Lecz jak księżyc za chmurami,
Który skry­wa swe oblicze,
Tak też Ona prag­nie uciec,
Jak­by przed stra­conym życiem.

Ta­jem­nicą jest, zagadką,
Nieod­kry­tym przeznaczeniem,
Snem, przeszłością, może myślą,
Lub też zrozumieniem.

Jest je­dyną w swym rodzaju,
Głębią w żywej duszy,
Która cza­sem po­daru­je uśmiech,
Cza­sem jed­nak wzruszy.

Bez prze­nośni, bez wzbogaceń,
I bez zbędnych też uniesień:
Pat­rząc w głębię Twoich oczu -
Widzę piękną Je­sień.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:15

zatrzymuje...pozdrawiam;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]