Zakochałem się w Jesieni [...] – Jakuss

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jakuss — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Głębia"

Za­kochałem się w Je­sieni -
Pros­ty ob­raz piękna.
Zo­baczyłem w niej nadzieję,
Była nieco mętna...

Oczy nieba błyszcząc nocą
Mienią się radością,
I tak Je­sień mieni się barwami,
Jak­by dzieląc się miłością.

Lecz jak księżyc za chmurami,
Który skry­wa swe oblicze,
Tak też Ona prag­nie uciec,
Jak­by przed stra­conym życiem.

Ta­jem­nicą jest, zagadką,
Nieod­kry­tym przeznaczeniem,
Snem, przeszłością, może myślą,
Lub też zrozumieniem.

Jest je­dyną w swym rodzaju,
Głębią w żywej duszy,
Która cza­sem po­daru­je uśmiech,
Cza­sem jed­nak wzruszy.

Bez prze­nośni, bez wzbogaceń,
I bez zbędnych też uniesień:
Pat­rząc w głębię Twoich oczu -
Widzę piękną Je­sień.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:15

zatrzymuje...pozdrawiam;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]