Zakochałem się w Jesieni [...] – Jakuss

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jakuss — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Głębia"

Za­kochałem się w Je­sieni -
Pros­ty ob­raz piękna.
Zo­baczyłem w niej nadzieję,
Była nieco mętna...

Oczy nieba błyszcząc nocą
Mienią się radością,
I tak Je­sień mieni się barwami,
Jak­by dzieląc się miłością.

Lecz jak księżyc za chmurami,
Który skry­wa swe oblicze,
Tak też Ona prag­nie uciec,
Jak­by przed stra­conym życiem.

Ta­jem­nicą jest, zagadką,
Nieod­kry­tym przeznaczeniem,
Snem, przeszłością, może myślą,
Lub też zrozumieniem.

Jest je­dyną w swym rodzaju,
Głębią w żywej duszy,
Która cza­sem po­daru­je uśmiech,
Cza­sem jed­nak wzruszy.

Bez prze­nośni, bez wzbogaceń,
I bez zbędnych też uniesień:
Pat­rząc w głębię Twoich oczu -
Widzę piękną Je­sień.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:15

zatrzymuje...pozdrawiam;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]