Zakochałem się w Jesieni [...] – Jakuss

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jakuss — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Głębia"

Za­kochałem się w Je­sieni -
Pros­ty ob­raz piękna.
Zo­baczyłem w niej nadzieję,
Była nieco mętna...

Oczy nieba błyszcząc nocą
Mienią się radością,
I tak Je­sień mieni się barwami,
Jak­by dzieląc się miłością.

Lecz jak księżyc za chmurami,
Który skry­wa swe oblicze,
Tak też Ona prag­nie uciec,
Jak­by przed stra­conym życiem.

Ta­jem­nicą jest, zagadką,
Nieod­kry­tym przeznaczeniem,
Snem, przeszłością, może myślą,
Lub też zrozumieniem.

Jest je­dyną w swym rodzaju,
Głębią w żywej duszy,
Która cza­sem po­daru­je uśmiech,
Cza­sem jed­nak wzruszy.

Bez prze­nośni, bez wzbogaceń,
I bez zbędnych też uniesień:
Pat­rząc w głębię Twoich oczu -
Widzę piękną Je­sień.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:15

zatrzymuje...pozdrawiam;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]