Zadumani zasłyszani gdzieś niedokończeni słowem. Zachłyśnięci [...] – madz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest madz — zgromadziliśmy 0 opinii.

czego chcemy

Za­duma­ni zasłysza­ni gdzieś
niedo­kończe­ni słowem.
Zachłyśnięci po­ranną rosą
i ogłusze­ni nagłą nieu­chron­nością nas samych.
Uśpieni przepływem le­niwych dni
próbujących od­na­leźć swój ląd.
Nie spodziewający się
i nie ocze­kujący na lep­sze niestabilne.
Błąka­my się między niebem a niebem
i wszys­tko co chce­my to kochac.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 kwietnia 2013, 20:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ