Zadumani zasłyszani gdzieś niedokończeni słowem. Zachłyśnięci [...] – madz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest madz — zgromadziliśmy 0 opinii.

czego chcemy

Za­duma­ni zasłysza­ni gdzieś
niedo­kończe­ni słowem.
Zachłyśnięci po­ranną rosą
i ogłusze­ni nagłą nieu­chron­nością nas samych.
Uśpieni przepływem le­niwych dni
próbujących od­na­leźć swój ląd.
Nie spodziewający się
i nie ocze­kujący na lep­sze niestabilne.
Błąka­my się między niebem a niebem
i wszys­tko co chce­my to kochac.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 kwietnia 2013, 20:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]