zacząłem któregoś dnia tęsknić za [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 9 opinii.

Choćby do chmur

zacząłem które­goś dnia tęsknić
za niebem daw­nych wieczorów

wspiąłem się więc na dach
lecz w świateł bezkresie
jest świąty­nia gwiazd

gdzie wzbić się może tyl­ko ptak
gdzie tyl­ko anioł
al­bo krzyk

a ja szedłem śla­dami ludzi
wolno
smutno
jak się chodzi za pogrzebem

w milczeniu
zamyśleniu
prze­baczyłem mnie dawnemu
tamtemu

że dot­rzeć chciałem
choćby do chmur

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 stycznia 2019, 10:40

Ad­nachielu jak zwyk­le Mis­trzos­two , brak słów mnie do­pada jak czy­tam two­je słowa ,a u mnie to rzad­kość ;)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko i wszys­tkiego Dob­re­go w No­wym Ro­ku :) 

To było naj­wspa­nial­sze ob­serwa­torium! :)
A me­lan­cho­lia dla­tego cza­sem się po­jawia, al­bo­wiem mo­je ser­ce wciąż pa­mięta czym kiedyś kar­miła się dusza... Sięgało to naszych oczu, twarzy, spa­dało na nas jak deszcz. Drzwi zos­ta­wiam odtąd ot­warte i ogień w ko­min­ku.
Cały ja :))
Uścisk :* 

Wie­działam, a jed­nak chodziłeś po dachach!;))
A tak se­rio, ja też tęskniłam za niebem w Twoich wer­sach i pew­nie nie jes­tem odo­sob­niona w tym uczu­ciu. :)
Piękny, skrzyd­la­ty z nutką me­lan­cho­lii... po pros­tu cały Ty!:)
Serdeczności:* 

Ca­rolyn, dziękuję.
Przyp­ra­wiłaś rosłego chłopa o ru­mieńce :)

Aga, bar­dzo to miłe, dziękuję :)

Wszys­tkiego dob­re­go dla Wszys­tkich! :) 

piękny : ) 

Piek­ny wier­sz po­pełniłeś, w Twoim niez­wykłym stylu. 

Wi­taj One­jeczko. Tęskniłem :)
Dziękuję i od­wza­jem­niam ser­decznie. Bon­ne nouvel­le année! :) 

Pięęękne Ad­nachielu :)
Wi­tam z No­wym Ro­kiem i szczęścia życzę :) 

długo mu­siałam na ta­ki wier­sz cze­kać po­siedzę i so­bie poczy­tam zab­rałam by wra­cać;-)piękny wier­sz M;-)! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny