Zabrakło nam prawdy wyśpiewanej Mówionej [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ktoś coś robi

Zab­rakło nam praw­dy wyśpiewanej
Mówionej głoszo­nej
Naz­wiskiem jak dzwon
Z ka­ted­ry
Zab­rakło nam Mi­lewicza znad li­nii fron­tu
Nieme­na co Ju­daszom nie kłaniał
Cie­chow­ski umarł i Kaczmar­ski
Po Smo­leńsku żył jeszcze Gin­trow­ski
Rek­wiem wyśpiewał i zasnął
Prze­padł Grechu­ta i nas­tała cisza
Reszta to pis­ki narze­kania
Których nikt nie usłyszy

Ktoś coś ro­bi

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2019, 21:55
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]