Zabić się wymierzyć sobie cios Okuty [...] – Znajdź.mnie

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Znajdź.mnie — zgromadziliśmy 2 opinie.

* * *

Za­bić się
wy­mie­rzyć so­bie cios
Oku­ty w strach i klęskę
Czy pod­nieść resztki człowieczeństwa
W tak słabym ciele. Prosić
O od­ku­pienie gdy nie ma już słów
które opiszą to cierpienie


Nie ma nic heroicznego
W codzien­nej walce
o wschód słońca bez zażaleń
bez mo­noton­nej ciszy
bez bólu które­go nikt nie dojrzy
nikt nie usłyszy

Jes­tem sa­ma
Nie wiesz że gdy dzień się rodzi
Wo­lałabym by płonął
Ja sama
Jes­tem swoim przekleństwem
I swoją ułudą

Wybrałam
Sen

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 20:59

Sen jest poz­wa­la zre­gene­rować siły, nie da­je roz­wiąza­nia problemu. 

Brzmi jak spo­wiedź z dep­resji, rozumiem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]