wziął ślepy chleb i [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 7 opinii.

R.I.P.

wziął śle­py chleb i rozdawał
i wszys­cy brali

wziął śle­py prawdę i rozdawał
i wzięli

śle­pego

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 16:30

jest problem.
Bu­raki. Mało, że bu­raki, to jeszcze...cukrowe...

Za­parzę her­batę z na­giet­ka. To spec­ja­lis­ta od n o w o t w o r ó w. Zapraszam. 

ki­wi ma moc
może zneut­ra­lizu­je czerwonego
:} 

nieroz­tropną była mo­ja pro­pozyc­ja. Ka­wa na tym por­ta­lu, to pla­giat! :)

sok z ki­wi może być?

o bu­raczkach też możemy pogadać 

niech będzie kawa
bu­raczko­wy wychodzi mi policzkami 

się doświadczyło.

dzięki za komentarz.

Ka­wa, czy her­ba­ta? :) 
W od­wro­cie mam so­ki... :) 

pro­fes­jo­nal­nie ujęte 

naj­mniej war­tościową jest praw­da zewnętrzna, naj­bar­dziej war­tościową - praw­da wewnętrzna.

oto ona. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]