Wyznacz mi nowe miejsce Nadaj [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

Wyz­nacz mi no­we miejsce
Na­daj no­we imię
Ulep no­we serce
Wyrzeźb nową twarz

a pójdę drogą dotąd nieznaną,
ścieżką, którą wskażą mi Twoje
zmęczo­ne dłonie

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 lutego 2018, 14:49

Ro­zaR - Twój wier­sz jak­by nie było ideal­nie pa­suje do te­go po­wyżej ;-)
Pa­pużka - Dziękuje 

Pełne od­da­nie... cieka­we strofy. 

Oczy­wiście - wier­sz żart :-) - kiedyś napisany 

Chcesz być ze mną ? 

To choć za mną

Będziesz oz­dobą w mym og­rodzie

Jedną z wielu.

Będziesz mi za­bawką o każdej porze

Go­tową na kap­ry­sy moje

I służącą co odez­wać się nie może

Ty i two­je ciało na włas­ność zabieram

Więc idź ze mną ?

A w imię miłości

Za­pom­nij o wolności 

Ro­zaR dziękuję, ta­ka była in­ten­cja te­go wiersza 

Nie wiem ja­ka była in­spi­rac­ja- in­styn­ktow­na lub też in­na ? Ważne jest że wier­sz - dek­la­rac­ja uka­zuje mało dos­trze­ganą ale chy­ba na­jis­totniej­szą a do te­go piękną pos­tawę ko­biety , pełną od­da­nia oraz lojalności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]