wystarczy przyjść nie poetycko z [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 5 opinii.

do tych co są obok

wys­tar­czy przyjść
nie poetyc­ko z naręczem słów
jak cięte kwiaty czy pełne walizki
- trze­ba przyjść na czas
ściągnąć chus­tkę smut­ku z oczu
pragmatycznie
trzeźwy jak zegarek
trze­ba przyjść -
choć nie wiesz co z tym przyjściem
począć
za­wieźć do szpi­tala ot­worzyć drzwi
do domu
wrócić razem
nie roz­paczać nie myśleć
(co ma na­dejść to nadejdzie)

wys­tar­czy kończyć się
tam gdzie zawsze
aby można było cię objąć
rozpoznać
choć masz wrażenie że jes­teś co­raz dalej
bled­niesz od­da­lasz się
za­tar­ty jak ubiegły krajobraz

wys­tar­czy być
choć nie wiesz co z tym by­ciem robić
stojąc jak słup soli
ręce wzdłuż tułowia
pat­rząc na mękę człowieka
za które­go chciałbyś od­dać życie
a boisz się na­wet dotknąć
gdy cier­pi

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 maja 2019, 17:38

Z pew­nością dołożę ce­giełkę do Two­jego suk­ce­su; jak już coś wy­dasz, to po­deślij na priv czy gdzie chcesz. 

Hej, dziękuję Wam.
Alic­jo, onejko:
Obiecałem już na­wet rodzi­com, że wy­dam swój to­mik i cały czas nad nim pra­cuję. Chcę jed­nak, żeby zna­lazło się w nim to, na czym mi za­leży, nie zaś [...] — czytaj całość

Ka­mil, mógłbym pi­sać i pi­sać, ale Ty wszys­tko wiesz 

Po­pieram Alicję ! 

mnie za­tyka jak Ciebie czy­tam...masz niewątpli­wy ta­lent i to grzech tak tyl­ko dla wąskiego gro­na go trzymać... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]