Wysłałeś mnie Boże Na [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

Wysłałeś mnie Boże
Na ten świat sze­roki
Pełen lęków
Trwo­gi i łez
Lecz nie pożałowałeś
Mi miłości
To­bołek ten niewiel­ki
Na pier­si po­niosę
Bo co ra­no
Idę w stronę słońca

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2018, 00:28

bar­dzo sub­telnie, ta­ki to­bołek od­wa­zejem­nionej miłości nieść jest zaw­sze dob­rze idać w stro­ne słońca 

biorę,, na klatę" czy­li jes­tem odpowiedzialny
też mi się podoba 

Bar­dzo mi się podoba 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Polna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]