W tłumie ludzi znajdź [...] – rastanatusia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rastanatusia — zgromadziliśmy 5 opinii.

„Życie Cieni”

W tłumie ludzi znajdź choć jed­ne­go człowieka
Co ma od­wagę stanąć, gdy cała reszta ucieka.
Znajdź człowieka co człowieko­wi człowiekiem
Co na od­chod­ne nie da cy­kuty, lecz na­kar­mi z dob­ro­ci le­kiem.

Znajdź pośród tłumu, ko­goś praw­dzi­wie szczerego
Ko­goś z ser­cem większym niż włas­ne ego
Znajdź dob­ro czys­tej pos­ta­ci w czy­nie, a nie w słowie
Ko­goś kto nie obojętnością, lecz po­mocą na krzyw­de od­po­wie.

Nie sposób zna­leźć dziec­ko, więc znajdź człowieka do­rosłego.
Z całą gamą doświad­czeń i przez życie po­ranione­go.

Jak znaj­dziesz to mi po­wiedz, Ja życzę powodzenia.
Świat już nie jest miej­scem ludzi.. lecz ich Cienia.

Zap­raszam na Moją stronę - https://www.facebook.com/innastronaduszy/

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 stycznia 2018, 14:35

Dziękuję bar­dzo za tak miłą opi­nie :) Poz­dra­wiam ser­decznie

Ps. Jeśli nie ma ni­kogo pośród tłumu to zróbmy wszys­tko byśmy zna­leźli ta­kiego człowieka pat­rząc w lus­tro :) 

muszę zgodzić się z przekazem
kur­cze, chy­ba właśnie to robię..
i to bardzo

..ocierające się o mnie słowa
jak ka­mienie mi­jane na codzień
gdy ścieram własny..

iden­ty­fikuję sie z wierszem
i wiem, że nie muszę uzasadniać..;p

ref­leksyj­ne, moc­ne słowa
(chy­ba na­wet z dnem podwójnym)
:) 

Właśnie, zy­cie Nas doświad­cza i ra­ni, dla­tego trud­no zna­leźć ko­goś do­rosłego, który ma cechy ta­kie jak w wier­szu :) 

Kiedyś znałem ta­kiego osob­ni­ka , ale życie go zgubiło. 

jeszcze sa ta­cy ludzie... na szczęście 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie )