w telewizji ostro rżną [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 9 opinii.

pusto mi

w te­lewiz­ji os­tro rżną w piłę
nie mam tv
od­kochałem się
w tobie

czytam
daw­ne wiersze
- mar­twe świerszcze
rzu­cone wiatrem
pod drzwi

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2018, 11:05

Wys­tar­czy in­ternet i zno­wu ktoś wy­wiózł dziec­ko za karę i porzu­cił 17 km od do­mu, hm, a może te­raz psy już nie wys­tar­czy porzu­cić, żeby w spo­koju po­jechać na wcza­sy, może już dzieci będziemy wiązać do sos­ny przy krajówce, może wózek ze zniedołężniałym oj­cem zep­chniemy do ka­mieniołomo­wego wyrobiska... 

tez nie mam tv :) 

dzięki, miło, pozdrawiam. 

wyjątkowy 

lu­bię taką formę 

Spo­dobał mi się. 

W tak niewiel­kiej for­mie, tak wiele treści...
Świet­ny wier­sz :-) 

Fajne.
Poz­dra­wiam :)) 

Moc­na treść,a za­razem poetycka. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]