w telewizji ostro rżną [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 9 opinii.

pusto mi

w te­lewiz­ji os­tro rżną w piłę
nie mam tv
od­kochałem się
w tobie

czytam
daw­ne wiersze
- mar­twe świerszcze
rzu­cone wiatrem
pod drzwi

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2018, 13:05

Wys­tar­czy in­ternet i zno­wu ktoś wy­wiózł dziec­ko za karę i porzu­cił 17 km od do­mu, hm, a może te­raz psy już nie wys­tar­czy porzu­cić, żeby w spo­koju po­jechać na wcza­sy, może już dzieci będziemy wiązać do sos­ny przy krajówce, może wózek ze zniedołężniałym oj­cem zep­chniemy do ka­mieniołomo­wego wyrobiska... 

tez nie mam tv :) 

dzięki, miło, pozdrawiam. 

wyjątkowy 

lu­bię taką formę 

Spo­dobał mi się. 

W tak niewiel­kiej for­mie, tak wiele treści...
Świet­ny wier­sz :-) 

Fajne.
Poz­dra­wiam :)) 

Moc­na treść,a za­razem poetycka. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]