w telewizji ostro rżną [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 9 opinii.

pusto mi

w te­lewiz­ji os­tro rżną w piłę
nie mam tv
od­kochałem się
w tobie

czytam
daw­ne wiersze
- mar­twe świerszcze
rzu­cone wiatrem
pod drzwi

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2018, 11:05

Wys­tar­czy in­ternet i zno­wu ktoś wy­wiózł dziec­ko za karę i porzu­cił 17 km od do­mu, hm, a może te­raz psy już nie wys­tar­czy porzu­cić, żeby w spo­koju po­jechać na wcza­sy, może już dzieci będziemy wiązać do sos­ny przy krajówce, może wózek ze zniedołężniałym oj­cem zep­chniemy do ka­mieniołomo­wego wyrobiska... 

tez nie mam tv :) 

dzięki, miło, pozdrawiam. 

wyjątkowy 

lu­bię taką formę 

Spo­dobał mi się. 

W tak niewiel­kiej for­mie, tak wiele treści...
Świet­ny wier­sz :-) 

Fajne.
Poz­dra­wiam :)) 

Moc­na treść,a za­razem poetycka. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony