Wszystko ma swój kres; I [...] – bilimalpka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest bilimalpka — zgromadziliśmy 0 opinii.

tylko przed siebie

Wszys­tko ma swój kres;
I kiedyś kończy się;
Naj­smaczniej­szy kęs;
Naj­cu­dow­niej­szy dzień;

Jak zachód kończy dzień;
Epi­log książki łam;
Tak wschód ot­wiera ten;
Nieod­kręco­ny kran;

Wszys­tko kończy się ;
Wszys­to ma swój kres;
Top­nieje sta­ry śnieg;
Brzask no­wy rzu­ca cień;

I no­we to­my nam;
Poz­na­wać, zgłębiać bo;
Czas lu­bi zmien­ny stan;
Nikt nie okiełznał go;

Do przo­du tyl­ko iść;
W niez­na­ne kroczyć wciąż;
Nies­podzianek kiść;
Na dal­szą drogę wziąć;

Już nie oglądać się;
Za pew­nik przyjąć fakt;
Wszys­tko ma the end;
Niez­mien­ne jest: tik-tak;

Jak most wśród gór we mgle;
Jak w tu­nelu głębi czerń;
Jak wul­kan w którym wrze;
Jak ziemi niez­mie­rzo­ny żleb;

Niez­na­nym jest co kryje;
Przed na­mi czas- sadysta;
Co przyszłość nam wyryje;
Ta kar­ta jest wciąż czysta;
Ta kar­ta jest wciąż czysta;
Ta kar­ta jest wciąż czys­ta...

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2015, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bilimalpka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]