Wszystko ma swój kres; I [...] – bilimalpka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest bilimalpka — zgromadziliśmy 0 opinii.

tylko przed siebie

Wszys­tko ma swój kres;
I kiedyś kończy się;
Naj­smaczniej­szy kęs;
Naj­cu­dow­niej­szy dzień;

Jak zachód kończy dzień;
Epi­log książki łam;
Tak wschód ot­wiera ten;
Nieod­kręco­ny kran;

Wszys­tko kończy się ;
Wszys­to ma swój kres;
Top­nieje sta­ry śnieg;
Brzask no­wy rzu­ca cień;

I no­we to­my nam;
Poz­na­wać, zgłębiać bo;
Czas lu­bi zmien­ny stan;
Nikt nie okiełznał go;

Do przo­du tyl­ko iść;
W niez­na­ne kroczyć wciąż;
Nies­podzianek kiść;
Na dal­szą drogę wziąć;

Już nie oglądać się;
Za pew­nik przyjąć fakt;
Wszys­tko ma the end;
Niez­mien­ne jest: tik-tak;

Jak most wśród gór we mgle;
Jak w tu­nelu głębi czerń;
Jak wul­kan w którym wrze;
Jak ziemi niez­mie­rzo­ny żleb;

Niez­na­nym jest co kryje;
Przed na­mi czas- sadysta;
Co przyszłość nam wyryje;
Ta kar­ta jest wciąż czysta;
Ta kar­ta jest wciąż czysta;
Ta kar­ta jest wciąż czys­ta...

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2015, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bilimalpka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]