w smole płuca skąpałeś cały [...] – BellsSs

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BellsSs — zgromadziliśmy 0 opinii.

Inaczej

w smo­le płuca skąpałeś
cały jes­teś w sadzy
to­niesz teraz
po­wiet­rza ci brak
szu­kasz wyjścia
dry­fujesz w myślach
wspom­nień się chwytasz
kiedy obok jest
i dobrze
może zrozumiesz
iluzją się nie napoisz
twarz nie ta
i ser­ce ja­kieś puste
ale to już wiesz,
bo tle­nem jes­tem

wiersz • 5 grudnia 2018, 23:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

BellsSs

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte