wścibska wcisnę w naszyjnik [...] – Jacob-Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob-Filth — zgromadziliśmy 0 opinii.

#myself

wścib­ska wcisnę w naszyj­nik myśli
w naj­mniej­szy ka­myczek łzę wcisnę,
wścib­ska, niewin­na, bys­tra i zwinna
kłam­li­wa, rucho­ma gwiazda

żywa
i nos­talgii na­dam imię i wysłucham
i przek­lnę i zad­rwię i nie zniosę
cho­ciaż nie dam te­go po so­bie poznać
i dam upust emocjom
pot­ra­fię też zos­tać na noc
kawę her­batę ko­lację pocałunek

kłam­li­wa, rucho­ma gwiazda,
bys­tra i zwin­na, wściekła i szybka
chłod­na, obojętna, wyniosła

brzęczę słowa­mi jak pierścionki
świeci­dełka, niewin­ne za­baw­ki w grze pozorów

mogę być cieniem które­go szukasz
światem, ta­jem­nicą, od­ległym krajem
słowem przy­sięgi, ciszą wieczoru

zaklęte w naszyj­nik myśli
łzy wciśnięte w kamień,
górskie sko­ki nad przepaścią
górskie, żwa­we i chyt­re pod­muchy wiatru
bez­tros­ko pędzą po po­lu jak mo­je serce
jak mo­jego ser­ca tętno przebudzone
w ob­cym ciele,
ob­cym mieście
ob­cym czasie
głosie
spojrzeniu
prze­mil­cza­ne dro­gi swędzą po kręgosłupie
prze­mil­cza­ne myśli dra­pią w gardło i palce
a ty mi liczysz wszys­tkie chwi­le stracone
na zmienianiu sukienek
ściąga­niu bieliz­ny i zam­knięte oczy
pod który­mi cho­wają się małe dziewczynki
gdy mężczyz­nom nie chce się już przeczuwać
co też drgało we mnie przez chwilę
by stężeć, zgasnąć, zniknąć
i nig­dy nie wiedzieć

te oczy mo­je zamknięte
za­bawa w chowanego
próbu­jesz zwrócić moją uwagę
na ciebie
opo­wiadasz wciąż swo­je historie
o so­bie do ciebie z tobą
a ja nie słucham
Za­mykam oczy

chcę tyl­ko wiersza
które­go nikt in­ny nie będzie widział

wiersz • 14 marca 2019, 08:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]